Region Hovedstaden og Region Sjælland skubber opdateringen af Sundhedsplatformen tre måneder

​Bestyrelsen for Sundhedsplatformen har besluttet at vente med at implementere den nyeste version af Sundhedsplatformen til februar 2019.

Vent...
Det betyder desværre, at nogle af de ventede forbedringer kommer tre måneder senere. Til gengæld er der tid til at bygge, teste og undervise grundigt i den nye version. Og andre forbedringer kan fremskyndes.

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner besluttede i løbet af sommerferien, at opdateringen af landspatientregistret, det såkaldte LPR3, skal udskydes til 2019.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland får det nu den konsekvens, at den forventede opdatering til den nyeste version af Sundhedsplatformen skubbes til februar 2019. Det betyder, at de forbedringer af Sundhedsplatformen, som var indbygget i opgraderingen, kommer tre måneder senere.

Selvom den opdatering af Sundhedsplatformen nu bliver udskudt ca. tre måneder, så vil der fortsat blive lavet justeringer og forbedringer i systemet løbende. Samtidigt kigges der på, om nogle af de yderligere forbedringsforslag på blandt andet medicinområdet, der ikke er afhængige af opgraderingen af Sundhedsplatformen, kan foretages allerede nu.

Nødvendigt og fornuftigt at vente

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) og regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S) beklager, at der nu sker denne forsinkelse.

”Det er rigtig ærgerligt, at de lovede forbedringer for personalet ude på hospitalerne nu bliver forsinket. Konsekvensen af udskydelsen af LPR3 er, at forbedringerne til Sundhedsplaformen desværre også må udskydes. Men andre forbedringer kan gennemføres og endda fremrykkes".

"Jeg tager derfor til efterretning, at administrationens undersøgelse af de forskellige scenarier har ført frem til en anbefaling af en samlet igangsætning i starten af februar”, siger regionsrådsformand Heino Knudsen. 

Sundhedsplatformens IT-folk har hele tiden arbejdet på, at forbedringerne skulle fungere til LPR3. Der er mange funktioner i Sundhedsplatformen, der skal tale sammen med Landspatientregistret, og derfor er det vanskeligt at ændre strategi. 

Med udskydelsen af LPR3 er det ikke realistisk på meget kort tid at sadle om og bygge forbedringer, der fungerer i det gamle system, som så alligevel skal ændres få måneder efter. Der skulle i så fald arbejdes i to forskellige testmiljøer op til selve implementeringen, og at det vil skabe risiko for, at uddannelsesforløbet ikke afspejler den endelige funktionalitet. 

Størst mulig patientsikkerhed

Derfor er der også opbakning til beslutningen fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen:

 ”Vores medarbejdere skal ikke undervises i et ufærdigt system, og der skal være tid til at teste systemet ordentligt igennem, inden det kommer ud på hospitalerne. Utilstrækkelige tests ville betyde, at hospitaler og sygehuse formentlig ville skulle ibrugtage opgraderinger, som ikke ville være fuldt funktionsdygtige".

"Det ville give en markant risiko for, at der skulle anvendes længere tid til arbejdet med Sundhedsplatformen som en del af patientforløbene og derfor medføre en udfordring for den samlede patientbehandling. Jeg foretrækker derfor at vælge det, der er mest patientsikkert, og som giver størst sikkerhed for et skifte uden større fejl og mangler,” siger Sophie Hæstorp Andersen. 
 
Den konklusion flugter også med de anbefalinger, Rigsrevisionen kom med inden sommerferien. Sagen forelægges Forretningsudvalget i Region Sjælland den 13.8 og Forretningsudvalget i Region Hovedstaden den 14.8.

For yderligere kontakt:

  • Regionsrådsformand Heino Knudsen, via Region Sjællands pressevagt på tlf. 57875052
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressevagt på tlf. 7020958

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor