Rock’n’roll som smertemedicin

​Glem alt om Pinex og morfin. Måske hedder fremtidens smertemedicin Rolling Stones, Beatles og The Who. Smertelindrende musik er bare et af mange forskningsprojekter, der er gang i på Amager Hospital.
Af Andreas Fruensgaard, journalist​

”Vi stimulerer patienten med en megastor rock-bas-højttaler, som kan lindre smerter, som ingen andre har formået at fjerne,” fortæller overlæge Peter Michael Nielsen begejstret. Han er del af det forskningshold, som har opdaget, at det område af hjernen, der opfanger vibrationer fra fx bas, er det samme som opfanger smerter. Og vibrationerne fylder mere end smertesignalerne, så en god svingende rock-bas kan altså fylde området ud og dermed blokere for smertesignalerne.
”Det er der ikke andre, der har fundet på. Derfor tør vi godt kalde det revolutionerende,” sagde Peter Michael Nielsen, da han forleden præsenterede sit projekt ved et forskningssymposium på Amager Hospital.

Rigt forskningsmiljø

Og den rockende smertelindring var blot et af mange spændende forskningsprojekter, som blev præsenteret til forskningsmødet på Italiensvej.
”Mange spørger: Er der overhovedet forskning på Amager? Det ser vi i dag, at det er der, siger Steen Haugaard, som er overlæge og manden bag forskningsymposiet, hvor 28 forskere var samlet for at udveksle viden og erfaring.

Fra Qatar til demens

Blandt de andre emner var hospitalets tætte samarbejde med et sportshospital i Qatar, sammenhængen mellem demens og depression hos ældre og mulighederne for at forebygge, diagnosticere og behandle forskellige lyskenære og hase skader hos fodboldspillere. Og efter at have hørt om 14 forskningsprojekter på fem timer, var de Amager-baserede forskere både trætte og klogere.
”Det mit indtryk, at alle blev klogere på, at der foregår meget relevant forskning på Amager, samt hvilke personer man skal kontakte, hvis man vil drive forskning. Vi fik slået fast, at der er et levende forskningsmiljø på parcellen, som understøtter Forskningscentret i bestræbelserne på at tænke forskning ind i den kliniske hverdag,” forklarer Steen Haugaard.
Der er planer om at lave et nyt forskningssymposium til efteråret 2014 på Amager parcellen.

FAKTA

Forskningssymposiet er et samarbejde mellem Artroskopisk Center Amager ved overlæge og klinisk lektor Per Hölmich og Intern medicinsk afdeling.
Redaktør