​​​​​

Særligt sårbare patienter bliver taget i hånden

​En frivillig ledsager kan hjælpe socialt udsatte patienter til at møde op til ambulant opfølgning på hospitalet eller i rusmiddelcentret efter udskrivelsen. 

Vent...

Et mødekort, en påmindelse i MinSP eller et brev i e-Boks kan for de fleste patienter være tilstrækkeligt til at huske at møde op til en aftale på hospitalet. Men for de særligt sårbare og socialt udsatte patienter er det ikke altid nok. Derfor er Amager og Hvidovre Hospital og NGO’en Social ​Sundhed gået sammen i et projektsamarbejde om at tilbyde denne gruppe af patienter en frivillig ledsager.

En vej til mere lighed i sundhed

Simone Heltoft er socialsygeplejerske på Hvidovre Hospital og projektleder for samarbejdet. Hun ser et stort behov hos udsatte patienter, som nu kan blive dækket af ordningen om frivillige ledsagere, også kaldet brobyggere.

”Mange socialt udsatte har måske ikke en mobiltelefon eller adgang til e-Boks, så selvom de gerne vil komme til ambulant opfølgning, så kan det glippe for dem. For dem kan det være til stor hjælp, hvis der er nogen, der kan minde dem om den ambulante tid og følge dem til hospitalet,” siger hun. Simone Heltoft vil i projektperioden stå for dataindsamling og den efterfølgende evaluering.

”Overordnet set er formålet med projektet at arbejde for mere lighed i sundhed. At det også kan være med til at minimere antal aflyste ambulante tider pga. manglende fremmøde, er også en vigtig faktor,” siger Simone Heltoft, som tilføjer, at den frivillige ledsager også kan tage med patienten som bisidder til fx lægesamtaler.
 

​Om Social Sundhed

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. I dag har mennesker i udsatte livssituationer markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt og dør i gennemsnit 17 år før andre i befolkningen.

Social S​undhed sikrer uddannelse og støtte til de frivillige brobyggere, som består af et obligatorisk forberedende kursus på 20 timer og herefter obligatorisk supervision minimum fire gange om året.

Brobyggerne er studerende på sundhedsfaglige uddannelser og er underlagt tavshedspligt.​
​Kilde: Social Sundhed

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor