Se video: Sådan samarbejder Amager og Hvidovre Hospital med kommuner og praktiserende læger

​Samarbejdet mellem hospitaler og fx kommuner er et varmt emne i forbindelse med sundhedsreformen. Amager og Hvidovre Hospital er allerede godt i gang, og mere er på vej.

Vent...

Et af omdrejningspunkterne i regeringens og Dansk Folkepartis forslag til en sundhedsreform er samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger – også kaldet Det Nære Sundhedsvæsen.

Allerede i dag samarbejder Amager og Hvidovre Hospital med både kommuner og praktiserende læger om patienternes forløb. Fx holder mange afdelinger såkaldte visitationskonferencer med patient, pårørende, personale og kommunernes visitatorer.

"Den kontakt, vi har, er essentiel i forhold til, hvordan patienten vil klare sig efter udskrivelsen. Vi kontakter kommunen samt de pårørende, og på den måde kan vi i fællesskab snakke om, hvordan vi etablerer den bedste hjælp for patienten, så overgangen mellem indlæggelsen og udskrivelsen bliver så mild som muligt," fortæller sygeplejerske Isabella Frøslev fra Hvidovre Hospitals medicinske afdeling.

Gode og trygge udskrivelser

På Amager Hospital arbejder visitator Rikka Kristensen fra Tårnby Kommune to dage om ugen fast på hospitalet for at sikre, at patienterne kommer godt videre, når de bliver udskrevet.

"Det er jo i alles interesse, at patienten bliver udskrevet på en god, tryg og forsvarlig måde," siger Rikka Kristensen.

Samarbejdet skal styrkes

Amager Hospital åbnede derudover sidste år et Fællesambulatorium, som giver mulighed for en hurtig udredning af patienter som alternativ til indlæggelse.

"Vi har allerede et godt samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne, og vi skal arbejde målrettet videre med det i fremtiden, uanset om der kommer en sundhedsreform. Det handler om kvalitet, sammenhæng og effektive patientforløb, som stadig skal opleves som gode af borgerne, og det gør vi kun gennem et styrket samarbejde mellem hospitalet, praksis, kommunerne og borgerne," siger vicedirektør Janne Elsborg Larsen.

Mere på vej

Der er i øjeblikket forskellige tiltag i støbeskeen i forhold til at udbrede samarbejdet. Fx tager hospitalets praksiskonsulent og overlæger med ekspertise inden for diabetes 2 og KOL i øjeblikket rundt på informationsmøder med regionens praktiserende læger, som gradvist skal overtage mere af behandlingen af diabetes og KOL fra hospitalerne.

I videoen herunder kan du møde sygeplejerske Isabella Frøslev fra Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital, som blandt andet fortæller om afdelingens udskrivelsessamtaler, og visitator Rikka Kristensen som fortæller om sit samarbejde med Amager Hospital om udskrivningen af patienterne. 

Klik på billedet for at se videoen:Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor