​​​​

Sygeplejerskerne får bedre start i Akutmodtagelsen

​Nyansatte sygeplejersker får ekstra grundig introduktion, når de starter i Akutmodtagelsen. Det sker via en ny og systematisk tilgang, som også sikrer høj faglig kvalitet i sygeplejen. ​

Vent...

​​Er det ikke svært at starte som ny sygeplejerske på et af landets største akuthospitaler? Ikke hvis du spørger Amira Hamod, som startede i Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital i april 2023.

”Det har været så godt at starte her, hvor man virkelig tager hånd om de nye. Vi har med kompetenceudviklingsprogrammet haft et safety-net, og det giver et rigtig godt arbejdsmiljø, for alle er både venlige og hjælpsomme,” siger hun.​

Programmet er timet og tilrettelagtTina Holm Nielsen

I Akutmodtagelsen har de taget hul på et nyt kompetenceudviklingsprogram, der i første omgang er udviklet til den kommende fælles akutmodtagelse. Planen er, at der på sigt skal laves lignende programmer, der er skræddersyet til de enkelte afdelinger på det øvrige hospital.

”Det særlige ved dette program er, at vi med en systematisk indsats udvikler sygeplejerskernes kompetencer. Det er planlagt fra første dag, hvornår sygeplejersken skal gennemgå de forskellige kompetencekort med den kliniske udviklingssygeplejerske,” forklarer vicedirektør Tina Holm Nielsen, som har været projektejer på kompetenceudviklingsprogrammet.

”Vi vil gerne klæde sygeplejerskerne godt på til de opgaver, de står overfor. Dét, at vi sikrer dem en god introduktion til faget, skal være med til både at tiltrække og tilknytte sygeplejerskerne til afdelingerne,” siger hun.

Det er ikke en eksamenAmira Hamod og Sara Menshed

Selvom Amira Hamod har været uddannet sygeplejerske i fire år, så er det nyt at være sygeplejerske på et hospital. Hun har siden endt uddannelse arbejdet i primær sektor i hjemmepleje og på plejehjem og havde derfor også behov for god introduktion i sit nye job. Sammen med sin nyuddannede kollega Sara Menshed er hun i fuld gang med det nye kompetenceprogram for nyansatte sygeplejersker i Akutmodtagelsen.

Sara Menshed har lige gennemgået et punkt i programmet, der handler om medicin i afdelingen. Det betyder, at hun en planlagt dag går sammen med den kliniske udviklingssygeplejerske og har fokus på medicinen. Som forberedelse har hun læst udvalgt litteratur, som også bliver gennemgået.

”Vi gennemgik bl.a., hv​ilken medicin vi typisk bruger i Akutmodtagelsen, og hvordan vi håndterer forskellig medicin. Vi talte om bivirkninger og retningslinjerne for håndtering af medicinen,” siger Sara Manshed og forklarer, at hun havde læst op på teorien, før hun skulle gennemgå medicindelen i kompetenceudviklingsprogrammet.

”Det lyder måske som en eksamen, men det er det slet ikke. Det er en måde at rette op på de områder, hvor vi kan forbedre os,” siger hun.

Hanne Keller og Trine Leu Morales”Vi bliver bedre til at modtage patienterne”

Akutmodtagelsen bliver alle patienters indgang til hospitalet, når udvidelsen af Hvidovre Hospital står klar, og den fælles akutmodtagelse er etableret. Det kræver særlig ekspertise af sygeplejerskerne, der skal modtage alle slags patienter.

”Vi bliver bedre til at modtage patienter, fordi vores kompetenceudviklingsprogram er udviklet af kliniske sygeplejespecialister fra alle de afdelinger på hele hospitalet, der skal flytte sammen i den kommende fælles akutmodtagelse. På den måde klæder vi vores akutsygeplejersker på til at modtage alle slags patienter – uanset om de har mavesmerter eller åndenød,” siger chefsygeplejerske i Akutmodtagelsen Hanne Keller.

I Akutmodtagelsen skal alle nyansatte sygeplejersker igennem et uddannelsesmodul for basal akutsygepleje, som sikrer, at der er en ”baseline” af viden hos sygeplejerskerne. Det gavner ikke kun patientsikkerheden, men også for sygeplejerskerne er det en fordel, at alle sygeplejerskerne får samme udgangspunkt for sygeplejen i Akutmodtagelsen.

”Kompetenceudviklingsprogrammet er med til at øge fagligheden for både nyansatte og erfarne sygeplejersker. Det er prioriteret, at alle får en god introduktion til det brede akutte speciale og derefter langsomt bygger ovenpå med en mere specialiseret viden indenfor akutsygeplejen,” siger Tina Leu Morales, som er klinisk sygeplejespecialist i Akutmodtagelsen og har været med til at udvikle kompetenceudviklingsprogrammet.
​​​

Om kompetenceudviklingsprogrammet

Alle nyansatte sygeplejersker, som skal varetage plejen af patienter i den fælles akutmodtagelse (FAM), deltager i det systematiske kompetenceudviklingsprogram.

Kompetenceudviklingsprogrammet består af en introduktion til FAM og et uddannelsesmodul i akutsygepleje, som strækker sig over de første fire måneder af sygeplejerskens ansættelse. Herefter begynder sygeplejersken på et specialespecifikt uddannelsesmodul, som udvælges i samarbejde med afdelingsledelsen.

Efter et år kan der være mulighed for yderligere specialisering ved at tage flere uddannelsesmoduler i kompetenceudviklingsprogrammet og/eller deltagelse i regionale og nationale efteruddannelseskurser og specialuddannelsen i akutsygepleje.​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor