Tavlemøder: Nyttigt eller fiks ide?

​Ingen stole, intet bord og slet ingen kaffe. Til gengæld hænger der en tavle med mål, som ledere og medarbejdere har valgt at fokusere på. Men hvad synes kollegerne om de tavlemøder, vi alle skal til at deltage i? 

​Mange har prøvet noget lignende før: Man står op omkring en tavle og taler om, hvad afdelingen kan gøre bedre. Det nye er, at samtlige afdelinger indfører tavlemøderne, og at de skal have omtrent samme form overalt: Korte sessions på mellem 5 og 15 minutter, hvor mål og resultater står på tavlen og gennemgås ugentligt - punkt for punkt. Fokus vil være at skabe forbedringer og drøfte hvordan.

Og målene kan være alt fra færre UTH'er, til mindre sygefravær, færre genindlæggelser, kortere ventetider og afskaffelse af bøvlede arbejdsgange, alt efter hvad ledere og medarbejdere er blevet enige om i afdelingerne.

170 mellemledere var i onsdags samlet for at lære om metoden ”Det gode tavlemøde”, der indføres i forbindelse med projektet driftsmålstyring og strategien Fokus & Forenkling.

Og er tavlemøderne så nyttige eller bare endnu en fiks ide fra systemet? Vi har spurgt fem deltagere:

  Lene Rosenørn
  Afdelingssygeplejerske – Infektionsmedicinsk     Ambulatorium
  "Vi glæder os i afdelingen til at komme i gang med     tavlemøderne. Vi starter efter sommerferien, og vi tror, at det er noget, vi kan få noget godt ud af. Jeg tror, det vigtige er at inddrage så mange som muligt i tavlemøderne. Så hvis der fx er fem mål, vil det give god mening, at der er fem forskellige der fremlægger."

  Martin Borup Nielsen
  Serviceleder – Amager Hospital
  "Vi har holdt tavlemøder i flere år og har haft god    succes med det. Det er en god og hurtig måde at få   overblik på. Den største udfordring er at engagere alle. Man kan nogle gange føle, at man står lidt alene med det, hvis der ikke er dialog omkring tavlen."

  Helle Sørensen
  Afdelingsterapeut – Fysio- og Ergoterapien
  "Jeg tror, det bliver rigtig godt og kan være med til at    skabe bedre trivsel. Det helt centrale er, at det skal give   mening for alle i afdelingen. Jeg har tænkt mig, at det skal være forskellige folk fra afdelingen, som skal stå for de forskellige punkter på tavlen, så det ikke kun er mig, som står og snakker. Vi har to faste punkter, og så skal vi have tre, som kommer fra medarbejderne."

  Niels Jørgen Frandsen
  Overlæge – Kardiologisk Afdeling
  "Vi har kørt Productive Ward på afdelingen. Noget har     det været godt til - fx konkrete ting som indretning af   afdelingen. På andre og mere strukturelle områder har det været spild af tid. Det er for tidligt at udtale sig om, hvad driftsmålstyring kan bruges til. Nu må vi se. Der kommer jo mange nye tiltag, og det her er endnu et."

  Kirsten Langhans
  Afdelingssygeplejerske – Børneafdelingen
  "Jeg er meget positivt stemt over for tavlemøder og     driftsmålstyring. Vi glæder os til at komme i gang. Nu     handler det bare om at komme godt fra start, og jeg kunne se fra øvelserne i dag, at det er vigtigt at have klare spilleregler for tavlemøderne. Man skal vide, hvordan man indleder, hvordan man styrer møderne, og hvordan man engagerer."


Redaktør