Ud af sengen, fru Nielsen

​På Amager Hospital skal de ældre patienter helst ikke blive i sengen, når de skal spise. De har nemlig godt af at komme op og bevæge sig. 

​Selvom det kan være hårdt for gamle fru Nielsen og tidskrævende for personalet, bliver fru Nielsen kraftigt opfordret til at komme ud af sengen og gerne gå ind i dagligstuen for at spise sammen med de øvrige patienter, der er indlagt på Geriatrisk afsnit på Amager Hospital.

Personalet har nemlig stor fokus på at mobilisere de indlagte patienter, altså at sørge for at de får bevæget sig og ikke kun ligger inaktive i sengen.

"Der er en del ældre patienter, der bliver dårligere, mens de er indlagt. Derfor har vi valgt at arbejde koncentreret med, hvordan vi kan undgå det. Vores mål er at deres funktionsevne ikke skal blive dårligere, mens de er indlagt", fortæller afdelingssygeplejerske Nina Bendik-Poulsen.  

Funktionsevnen beskriver bl.a. patienternes evne til selv at stå ud af sengen, tage tøj på, spise eller gå på trapper. Alle ældre patienter får målt deres funktionsevne, når de bliver indlagt og igen, når de bliver udskrevet. Alle data bliver skrevet ind i et skema, hvor personalet kan holde øje med resultaterne.

På tavlen hver tirsdag

Bedre mobilisering af de ældre patienter er et mål, som Geriatrisk afsnit har arbejdet med siden i sommer. Hver tirsdag morgen kl. 8.45 samles afdelingens personale for bl.a. at drøfte de seneste data fra målingerne af patienternes funktionsevne. Det sker på såkaldte tavlemøder, som er indført på hele hospitalet. På tavlemøderne er alle medarbejdere med til at drøfte tiltag til forbedringer. Møderne er altid korte og effektive, og den strukturerede tilgang har givet pote.

"Tidligere har vi ikke altid været gode nok til at få udfyldt skemaet. Men nu har vi et fokus om, at patienterne ikke skal have funktionstab og måden vi måler det på er ved hjælp af skemaet", siger afsnitsansvarlig overlæge Maria Holte Nielsen.

Mere is med flødeskum

Indsatsen med at mobilisere patienterne har også gavnet et andet problem, som ældre patienter ofte oplever, mens de er indlagt, nemlig at de taber sig

"Vi har en klar formodning om, at patienterne også spiser mere, når de bliver mobiliseret. Vi kan i hvert fald se, at der bliver serveret flere is med flødeskum end tidligere", siger Nina Bendik-Poulsen.

Det er der ifølge konstitueret leder af ergoterapien Lisette Feldtschou Berner en god grund til:

"Når man kommer op af sengen og forbi madvognen ser man maden. Det kan i sig selv give patienterne mere lyst til at spise. Det giver også mere appetit, når man sidder sammen og spiser. Derfor opfordrer vi dem til at spise sammen i vores dagligstue".

God humor på stue 4

Gennem de ti dage 86-årige Preben har været indlagt er det dog ikke lykkedes personalet at lokke ham ind i dagligstuen for at spise sine måltider.  Men det skyldes ikke, at Preben ikke har været til at mobilisere, for han har både siddet i lænestolen når han skulle spise og gået rundt med sin rollator på stuen. Årsagen skal findes i det gode selskab fra stuemakkeren Erik.

"Vi har siddet her på stuen og spist og haft det vældigt hyggeligt", lyder det fra Preben, der lige skal have den sidste frokost med, inden han bliver udskrevet og tager hjem til hustruen gennem 63 år på Amager Fælledvej.

Stemningen på stue 4 efterlader ingen tvivl om, at der er blevet fortalt nogle gode røverhistorier i løbet af de sidste 10 dage.

"Humoren betyder meget, når man er på hospitalet. Det gør det hele nemmere at tage ind. Det er også det gode ved personalet her på afdelingen. De forstår morskab", siger Preben, inden han går i gang med en stor portion tomatsuppe og efterfølgende is med flødeskum. 


Redaktør