​I bedste ventet og velkommen-stil var det en patient, som fik lov til at klippe snoren ved Hjertestiens indvielse.

Ud af sengen, hr Hansen!

​Det er de færreste patienter, som ved, hvor sundhedsfarligt det er at ligge for meget ned. En såkaldt hjertesti skal nu være med til at få patienterne på Amager Hospital ud af sengen og i gang med at røre sig.

Det er Hjertemedicinsk Afdeling på Amager Hospital, som i samarbejde med Fysioterapien står bag det nye initiativ, som skal få afdelingens patienter til at bevæge sig mere, og det nye initiativ er blevet vel modtaget.

Interessant og nødvendigt

Hjertestien blev officielt åbnet og indviet forleden, men allerede i ugerne op til indvielsen var der flere patienter, som havde prøvet stiens træningsøvelser af. En af dem er 93-årige Svend Åge.

”Det er interessant og nødvendigt,” siger han og tilføjer:

”Man ligger jo og bliver lidt doven, og man skal jo sørge for at få rørt sig. Det nytter ikke noget at sige, at man er for gammel, selvom jeg jo efterhånden er blevet en gammel knag.”

Også en af afdelingens yngre patienter, 49-årige Sten Rasmussen, har taget stien til sig.

”Jeg er under observation, så jeg må ikke forlade afdelingen, så det er vigtigt, at her er noget at tage sig til og noget, som kan aktivere en,” siger han.

En tur på hjertestien

Hjertestien består af seks træningsstationer på gangen med øvelser som fx knæløft og en step-bænk. Hver træningsstation er markeret med en grøn stribe på væggen og grønne fodspor på gulvet. På hver station hænger der instruktioner til, hvordan og hvor længe hver øvelse skal laves. Alle patienterne får ved indlæggelse udleveret en træningsdagbog, som de kan notere deres træningsaftaler og aktivitet i.

Som et supplement til stien er der også hængt plakater op på stuerne med nyttig information såsom: Motion frigiver hormoner, som gør, at man kommer i bedre humør og sover bedre om natten eller Når du holder dig i gang under indlæggelsen, undgår du tab af muskelkraft og kondition. Og så opfordrer fysioterapeuterne patienterne til at tænke motion og bevægelse ind i hele dagligdagen på hospitalet.

”De små ting kan faktisk også gøre en stor forskel. Patienten kan fx selv hente sin frokost ved buffeten eller tage en gåtur ned til sygeplejekontoret. Selvom der kun er 20 meter derhen, giver det noget og får patienterne ud af sengen,” forklarer Anne Argir Falster, som er fysioterapeut og en af de bærende kræfter bag den nye hjertesti.

”17 ud af 24 timer i sengen”

Ifølge undersøgelser ligger ældre medicinske patienter i snit i sengen 17 ud af døgnets 24 timer.

"Det er skadeligt, fordi man hurtigt mister muskelkraft og kondition," forklarer Anne Argir Falster og fortsætter:

”De fleste patienter ved ikke, hvor sundhedsfarligt det er at ligge så meget ned. De bliver meget overraskede, når vi fx fortæller dem, at man ældes, hvad der svarer til ti år ved at være sengeliggende i ti dage.”

Kulturændring

Men en ting er at hænge plakater op og planlægge træningsstationer, noget andet er at få patienterne til at se dem og bruge træningsstien. Her spiller medarbejderne på afdelingen en helt central rolle.

”Selvom sundhedspersonalet har travlt, er det vigtigt, at vi husker motion skal ses som en del af behandlingen og får opfordret patienterne til at komme ud af sengen,” siger fysioterapeut Karina Kristensen, og tilføjer:

”Det er hele kulturen på afdelingen, der skal ændres – ikke bare blandt patienterne, men også blandt personalet – så der kommer meget mere fokus på fysisk aktivitet.”

Ifølge Anne Argir Falster er det da heller ikke et tilfælde, at lige netop Hjertemedicinsk afsnit C blev den første afdeling, hvor man søsatte træningsstien.
”Det er ikke er en afdeling, som har appelleret til fysisk aktivitet, fordi folk ikke må forlade afdelingen, når deres hjerter bliver overvåget, så de kan ikke gå udenfor, træne på trapper eller komme ned i gymnastiksalen. Derfor er det helt oplagt, at vi laver stien her,” siger hun og slutter:

”Vi håber selvfølgelig, at vi snart ser en masse patienter, som er i gang på gangene, og på længere sigt håber vi, at det betyder færre genindlæggelser, idet patienterne er stærkere ved udskrivelse.”


Redaktør