​​

Uddannelse skal motivere erfarne sygeplejersker

​​​15 erfarne sygeplejersker fra AHH har netop afsluttet en efteruddannelse i koordinering af komplekse forløb. Nu skal de ud at bruge det i klinikken. Mød Sara og Lian, der har været med.​​

Vent...

​Torsdag den 24. marts 2022 afsluttede 15 sygeplejersker fra Amager og Hvidovre Hospital et særligt uddannelsesforløb for erfarne sygeplejersker. På en sidste workshop præsenterede de deres projekter, som de nu skal "hjem" og implementere i afdelingerne​ – flere er allerede i gang.

Det gælder bl.a. Lian Yu Piao fra Hjertemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital:

"Vi vil gerne sikre en bedre overgang for patienterne fra sengeafsnittet til ambulatoriet," fortæller Lian, som har været på uddannelsen sammen med to kolleger fra samme afdeling.

Kunsten af holde fast i de erfarne sygeplejersker

Baggrunden for uddannelsesforløbet er, at mange erfarne sygeplejersker i de senere år har søgt væk fra hospitalerne, og det har gjort det vanskeligt fortsat at udvikle sygeplejen og personalet.

Derfor udviklede Nordsjællands Hospital i 2016/2017 en efteruddannelse som et diplom-modul for erfarne sygeplejersker sammen med Københavns Professionshøjskole. De ønskede at løfte fagligheden hos sygeplejerskerne samt sætte fokus på, hvordan denne faglighed kan blive forankret i klinisk praksis.

I samarbejde med Region Hovedstaden blev uddannelsestilbuddet i 2019 (dog forsinket på grund af corona) tilbudt til andre hospitaler i regionen, bl.a. til AHH.

Herunder fortæller to deltagere om uddannelsen, og hvad de tager med videre til klinikken.
Under de to interviews kan du se mere om indholdet i uddannelserne.​​

Vil forbedre overgangen fra sengeafdeling til ambulatorium

Lian Yu PiaoLian Yu Piao, sygeplejerske, Hjertemedicinsk Afdeling
Har været uddannet i fire år og arbejdet på Hjertemedicinsk Afdeling siden 1.2.2018.

"Vi har en kæmpestor afdeling med mange forskellige typer af patienter, og både patienterne og vi kan få stor gavn af, at vores niveau stiger. Vi er to fra sengeafsnittet og en fra ambulatoriet, der har været afsted og lavet projekt sammen, og vi vil gerne sikre en bedre overgang fra sengeafsnittet til ambulatoriet.

Når vores patienter udskrives, udskrives de ofte til ambulatoriet, fordi de ikke er færdigbehandlede, men den overgang kan vi gøre bedre.  Vores case er en endokarditpatient, som var meget frustreret over overgangen og opfølgningen, og vi vil gerne sikre, at patienterne får et bedre overblik over, hvad der kommer til at ske. Vi arbejder nu videre hen mod implementering sammen med vores sygeplejespecialist og med afdelingssygeplejersker i både sengeafsnit og ambulatoriet, og vi skal nu til at kigge på rammer, tidsplan og mål.

Tidsmæssigt var det hårdt at gå på uddannelsen. Selve undervisningen havde vi fri til, men vi skulle jo læse og forberede, så vi har brugt en del tid ved siden af. Men det har været både godt og spændende, og både kolleger og ledelse har været meget støttende. Det har også været rigtigt godt tilrettelagt."

Vil sikre en ens tilgang til forløb for terminale patienter

Sara Hommelgaard PaulsenSara Hommelgaard Paulsen, Lungemedicinsk Afdeling, Amager
Blev færdiguddannet i 2019 og har arbejdet på Lungemedicinsk Afdeling siden 1. august 2019.

"Det har været en meget god uddannelse. Meget bred med en masse forskellige emner, bl.a. sundhedsjura, klinisk lederskab og simulation som har været virkelige godt. 

Vi har i vores projekt arbejdet med vores forløb for terminale patienter. Vi har en meget forskellig tilgang til de terminale patienter på afdelingen, fx hvornår vi giver medicin osv. Så vi har arbejdet med et diagnoseforløb for den terminale patient. Hvad skal det indebære? Hvad skal vi tilbyde dem? Vi vil gerne have nogle ens retningslinjer at gå efter, så der ikke opstår forvirring. Af og til spørger de pårørende om noget, hvor man så måske svarer, at det kan vi ikke. "Men det gjorde de i går," kan de så svare, så det handler om, at vi alle sammen ved, hvad man gør og må i et terminalt forløb.

Vi har fået redskaber i forhold til sundhedsjura og retningslinjer, fx i forhold til medicin, og vi har fået redskaber om klinisk lederskab. Vi har også lært, hvordan man bruger pdsa-cirklen, som er en metode til at afprøve nye ting, hvor man fx starter med få personaler, og så justerer, og til sidst implementerer det i hele afdelingen." 

Mere om uddannelsen:​

​​​Modulet er målrettet sundhedsprofessionelle, der som led i den daglige praksis indgår i og varetager koordinering af rehabiliteringsforløb og andre komplekse forløb fx i forbindelse med kræft, palliation og multisygdom i samarbejde med kollegaer, borgere og pårørende. Du bliver kvalificeret til at varetage og koordinere sundhedsfaglige indsatser i det tværfaglige, tværinstitutionelle og tværsektorielle samarbejde.

​​For de 15 sygeplejersker på Amager og Hvidovre Hospital er uddannelsen foregået lokalt på hospitalet, og bl.a. har hospitalets kliniske træningsenhed tilrettelagt simulationstræning som en del af uddannelsen.

Den interne projektgruppe for uddannelsen er:

Formand: ledende oversygeplejerske Annette Madsen, Medicinsk Afdeling, Amager.

Projektgruppemedlemmer: ledende oversygeplejerske Jette Mieritz, Hjertemedicinsk Afdeling, afdelingssygeplejerske Lars Ravn fra Medicinsk Afdeling og Louise Weltzer fra Hjertemedicinsk Afdeling samt kliniske udviklingssygeplejersker.

Projektleder: Malene Lyngby udviklingskonsulent HR

Eksterne: Marián Cederström udd.konsulent NOH og Katrine Riisgaard Pedersen KP (Kbh. professionshøjskole).​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor