Vi genåbner så vi kan følge med

​Hospitalet er på vej mod normal aktivitet, og der er ingen planer om merarbejde eller aflysning af ferier, siger vicedirektør Jakob Hendel.

Vent...

Flere patienter bliver igen kaldt ind til hospitalets ambulatorier og operationsstuer, og aktiviteten nærmer sig det normale for årstiden.

"De skærende specialer er dem, der har haft størst nedgang i aktivitet pga. coronaepidemien. Ambulatorier, elektive operationer og senge hænger jo tæt sammen. Når vi opererer færre patienter, er der heller ikke så mange patienter i sengene, og tilsvarende heller ikke mange, der skal til ambulant kontrol. Men aktiviteten er på vej op, og er lige nu på ca. 80 % i forhold til det, vi plejer på denne tid", fortæller vicedirektør Jakob Hendel. 

På det medicinske område har specialerne i højere grad kunnet tage sig af patienter under coronaepidemien, og ambulatorierne er nu tilbage på normal aktivitet.

"Der har ikke været så stor aktivitetsnedgang på det medicinske område, fordi de fx også har fulgt patienter ved hjælp af telefonopringninger og videokald".

Ingen merarbejde eller aflysning af ferier

Jakob Hendel forventer ikke, at genåbningen vil medføre merarbejde eller aflysning af ferier.

"Vi bestræber os på at genåbne, så vi kan følge med, og vi tager højde for, at vi er på vej mod sommerperioden. Det er vigtigt, at alle kan holde deres ferie, det har været et travlt forår", siger han og fortsætter.

"Vi er sammen med regionen og de øvrige hospitaler ved at afklare, om vi skal udvide vores aktivitet, men det skal naturligvis hænge sammen med de ressourcer, vi har. Og vi har ikke har planer om, at nogen skal have inddraget deres sommerferie eller pålægges ekstraarbejde."

100 % efter sommerferien

Efter sommerferien vil hospitalets aktivitet formentlig være tilbage på 100 %, mener Jakob Hendel. Han beskriver det som en 'ny normal', hvor coronavirussen stadig er en spiller.

"Coronaen har jo ikke sluppet sit tag i os. Vi skal hele tiden forholde os til, dels at en patient kan være smittet med corona, og dels, at antallet af smittede i samfundet kan eksplodere. Så derfor har vi selvfølgelig også planer for, hvordan vi skal håndtere en eventuel ny bølge", slutter Jakob Hendel. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor