Vi kan stadig blive bedre til at arbejde på tværs

​Annette Madsen har arbejdet 30 år på hospitaler på Amager. Nu er hun ny ledende oversygeplejerske på medicinsk afdeling på Amager Hospital. 

Det er en både erfaren og stedkendt kvinde, der i oktober 2018 tiltrådte som ny ledende oversygeplejerske på medicinsk afdeling på Amager Hospital. Annette Madsen har nemlig arbejdet som sygeplejerske på Amager i 30 år. 

"Jeg er blevet grebet af ledelse og de muligheder, der er for at præge udviklingen, blandt andet på sygeplejeområdet, men også i forhold til det tværfaglige samarbejde", fortæller Annette Madsen, der kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske på hospitalets geriatriske afsnit og som to gange gennem de seneste fem år har været konstitueret i stillingen som ledende oversygeplejerske.

Et uopdyrket land

Hun vil bl.a. bruge sin erfaring fra det geriatriske område til at løfte tværfagligheden på hospitalet.

"Jeg glæder mig rigtigt meget til at fortsætte vores gode tværfaglige samarbejde med inddragelse af patienterne og deres pårørende, men også til at arbejde med, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Jeg tror, at der stadig ligger et uopdyrket land, som vi skal se på. I det geriatriske område arbejder vi rigtigt meget sammen tværfagligt. Det kan man også udbrede til andre områder på hospitalet", siger Annette Madsen, og tilføjer:

"Det gode samarbejde skal jo også fortsætte på tværs af sektorer, når patienterne er udskrevet, så vi sammen kan skabe nogle gode patientforløb og undgå genindlæggelser".

Klinikere med rundt om bordet

Annette Madsen pointerer, at de menige medarbejdere spiller en centrale rolle, når det kommer til at skabe god sammenhæng for patienterne mellem sektorerne. 

"Det er svært at forbedre noget og give liv til forandringer, hvis vi kun mødes på lederniveau. Der sker noget andet, når klinikerne, som jo er dem, der kender patienterne og arbejder med dem til dagligt, kommer med rundt om bordet, hvor beslutningerne skal tages", siger Annette Madsen

De unge og nyuddannede sygeplejersker er blandt dem Annette Madsen har et særligt øje på.

"Det er så vigtigt at dele udviklingsopgaverne ud – også til de nyuddannede – for de er rigtigt gode til at være kreative og tænke ud af boksen. Og når de får plads, får de forhåbentlig også lyst til at blive her lidt længere", siger Annette Madsen med hentydning til de rekrutterings- og fastholdelsesproblemer, som mange hospitaler oplever.

Unikke relationer på Amager

Med sine mange år på Amager Hospital er der ingen tvivl om, at stedet har en særlig plads hos Annette Madsen. 
"Vi har nogle unikke relationer her på Amager Hospital og vi kender hinanden på kryds og tværs. Man ved, hvad der foregår, og jeg forestiller mig, at det på mange måder må være ligesom at være på et hospital i provinsen".

Annette Madsen begyndte i 1988 som sygeplejerske på det tidligere Sankt Elisabeths Hospital på Amager, som senere blev en del af det nuværende Amager Hospital. Gennem årene har hun haft mange forskellige poster på Amager Hospital, bl.a. som vejleder, klinisk sygeplejespecialist, klinisk underviser og senest som afdelingssygeplejerske på Geriatrisk Afsnit. Derudover har hun to gange over de seneste fem år været konstitueret i stillingen som ledende oversygeplejerske.Redaktør