Vicedirektør, sygeplejerske og skabsdjøffer

​”Jeg har altid været nysgerrig på Amager og Hvidovre Hospital”, siger ny vicedirektør Janne Elsborg, som har en stærk profil – både inden for ledelse og inden for det sundhedsfaglige.Janne Elsborg tiltræder 1. august som hospitalets nye vicedirektør med sundhedsfaglig baggrund.  Hun håber, at den nye stilling kan kombinere to af hendes store interesser: ledelse og det sundhedsfaglige.

"Jeg har jo mange års erfaring som sygeplejerske og leder, på alle niveauer fra afsnitsleder til hospitalsdirektør. Jeg har altid brændt for ledelses og organisationsudvikling, måske er jeg lidt af en skabs-djøffer, men det har altid været med afsæt i den sundhedsfaglige kontekst. I min nye stilling håber jeg fortsat, at kunne bedrive ledelse og samtidig komme lidt tættere på afdelingerne og fagligheden, end jeg fx var som hospitalsdirektør på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital," siger hun og fortæller, at hun ser sine mange års erfaringer som sygeplejerske på forskellige hospitaler, som en stor styrke.

"Jeg har stor respekt for ledelsesopgaven ude i afdelingerne, og ikke mindst de mange implementeringsopgaver afledt af beslutninger fra politiske og administrative niveauer, samtidig med at den daglige drift og behandlingskvaliteten skal være i top. Derfor går jeg utroligt meget op i inddragelse. Ikke på inddragelse for inddragelsens skyld, men jeg har god erfaring med, at man opnår de bedste resultater ved at inddrage ledere og medarbejdere," siger hun."

Ledelse på tværs

Noget af det Janne Elsborg glæder sig til at komme i gang med, er at styrke og udvikle samarbejdet mellem hospitalet, kommunerne og regionen.

"Det er et område, som optager mig meget og et område, hvor jeg tror, der er et enormt potentiale for at bruge ressourcerne bedre – fx med medarbejdere og ledere som arbejder på tværs mellem sektorerne," forklarer hun og fortsætter:

"Det var noget, jeg havde en vis succes med på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, hvor jeg så meget tydeligt, at vi kan skabe bedre forløb for patienterne ved at tænke mere i helheder og tænke ledelse på tværs. Det gælder både på internt på hospitalerne, i regionen og tværsektorielt. Jeg så gerne, at vi tænkte mindre hierarkisk og mindre i kasser og fx havde ledere, som gik på tværs mellem afdelinger, hospital og kommune."

Fra direktør til vicedirektør

Janne Elsborg har syv års erfaring som hospitalsdirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, så hvordan bliver det at gå fra øverste direktør til vicedirektør?

"Det bliver ikke et problem. Allerede i sommeren 2016 bestemte jeg mig for, at jeg gerne ville tilbage som vicedirektør, og komme lidt tættere på den sundhedsfaglige ledelse igen. Og allerede dengang sagde jeg, at hvis frit kunne vælge, skulle det være på Amager og Hvidovre. Så da chancen bød sig, slog jeg til. Jeg har altid været nysgerrig på Amager og Hvidovre Hospital, og set hospitalet som et spændende sted med mange engagerede og dedikerede medarbejdere og ledere, en perfekt specialeprofil, og dermed en mulighed for at skabe endnu bedre resultater for patienterne."

En nyetableret direktion

Janne Elsborg bliver – sammen med den anden nye vicedirektør, Kurt Stig Jensen – del af en relativt "nyetableret" direktion, hvor både siddende direktør, Birgitte Rav Degenkolv og vicedirektør Else Smith er forholdsvis nye på posterne. Det ser Janne Elsborg som en enestående mulighed for at bygge en ny direktion op med et tæt samarbejde med afdelingerne.

"Jeg kender både Birgitte, Else, Peder og Kurt fra tidligere, og jeg har stor respekt for dem alle, og glæder mig til samarbejdet. Jeg er sikker på, at vi hver især har erfaringer, som de andre kan trække på. Jeg håber, at vi sammen kan skabe en sammentømret og samarbejdende direktion, som står sammen som en enhed – ikke en hvor vi altid er enige, men hvor vi udadtil står sammen," siger hun.

Mød også hospitalets anden nye vicedirektør Kurt Stig Jensen.

Blå bog

1981 - Uddannet sygeplejerske ved Sygeplejeskolen i Nykøbing Falster.
1981-1994 – Sygeplejerske og afdelingssygeplejerske på forskellige sjællandske hospitaler.
1994-1998 – Områdeadministrerende oversygeplejerske, Medicinsk område, Vestsjællands Amt.
1998-2001 – Oversygeplejerske og Chefsygeplejerske, Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen.
2001-2010 – Vicedirektør, Bispebjerg Hospital.
2010-2016 – Hospitalsdirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Maj-august 2017 – Chefkonsulent, Center for HR, Region H.
Redaktør