"Alle der kan, kommer ud og kigger"

Luciapiger- og drenge fik smilene frem hos patienter og personale på Amager Hospital.

Nogle patienter måtte støtte sig til en pårørende, mens andre sad i stole på gangene og ventede spændt, da en flok søde Luciapiger- og drenge onsdag den 13. december gik rundt på Amager Hospital og sang.

”Der er mange patienter, der gerne vil ud at se optoget, og så er der nogle, der ikke kan. Men alle, der kan, kommer ud og kigger. Det er jo kun en gang om året,” sagde sygeplejerske Mahmoud Masri fra Lungemedicinsk Afdeling, der fortalte, at patienterne havde fået glögg og æbleskiver, før Lucia-optoget kom rundt på afdelingerne.

Det smukke Luciaoptog bestod af piger og drenge fra to kor, Sundkirkens og Filips Kirkens børnekor ”Heavens Angels” og børnekoret fra Simon Peters Kirke.


Redaktør