​Hvidovre Hospitals nye solcelle-anlæg dækker godt 6.000 kvadratmeter tag og er et af Danmarks største. Foto: Thomas Wittrup

Hvidovre Hospital bliver energiproducent

To-tre hundrede hustandes forbrug. Så meget bæredygtig elektricitet kommer hospitalet til at producere fremover.​

​Region Hovedstaden satser på grøn og klimarigtig drift og udvikling. Derfor var det en stor dag, da regionsrådets formand kunne indvie et af landets største solcelle-anlæg, som Hvidovre Hospital har anlagt i forbindelse med renoveringen af et stort tag.

"Vi kan, bør og vil, som landets eneste metropolregion og en af landets største offentlige virksomheder gå forrest i den grønne omstilling. Dette solcelleanlæg på Hvidovre Hospital er et lysende eksempel på hvordan vi kommer tættere på vores mål. Udover den åbenlyse energi- og CO2-besparelse er det også et godt eksempel på, hvordan energirigtige løsninger kan tænkes ind i renoveringen af vores hospitaler. Det her projekt er vitterligt en solstrålehistorie," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Det nye anlæg, som dækker størstedelen af taget på hospitalets store servicebygning, kommer til at producere godt 700.000kWh om året og dække omtrent fire procent af hospitalets samlede elforbrug.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen indvier de nye solceller med en kage. Foto: Thomas Wittrup.

Et initiativ blandt mange

De nye solceller kommer ikke til at stå alene. Der er planer om flere solceller, både på det eksisterende hospital og på et planlagt nybyggeri. Og der bliver arbejdet med flere andre bæredygtige initiativer på hospitalet. For nylig satte man blandt andet gang i en omfattende energirenovering i et privat-offentligt samarbejde – et såkaldt ESCO-projekt. Og senest er man gået i gang med at se på muligheden for at opsætte mikro-vindmøller på et ubenyttet areal ud mod motorvejen.

"Vi har på hospitalet vedtaget vores egen 5-10-15-målsætning. Den sigter mod, at vi om fem år dækker 10 procent af vores energiforbrug med energi fra vedvarende kilder og samtidig har reduceret vores generelle energiforbrug med 15 procent," siger hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen, som er ganske tilfreds med, at man med indvielse af solcellerne allerede er godt på vej mod de 10 procent vedvarende energi.

"Det giver god mening på mange måder. Udover at bidrage til en bæredygtig omstilling, så kommer solcellerne på sigt jo også til at spare hospitalet for penge, som i stedet kan bruges til behandling og pleje af vores patienter," afslutter hospitalsdirektøren.

Miljøpris 2014

Solcellerne og hospitalets øvrige grønne initiativer er en udmøntning af Region Hovedstadens ønske om miljørigtig drift og udvikling, et prioriteret område i regionens aktuelle strategi Fokus og Forenkling.
Men også i hospitalets eget lokalområde er miljøtiltagene blevet bemærket. Anlægget var således en medvirkende årsag til, at hospitalet modtog Hvidovre Kommunes Miljøpris i 2014.

FAKTA
Solcelle-anlægget dækker ca. 6.000 kvadratmeter og består af 2.375 installerede paneler, som udgør i alt 3.800 kvadratmeter solceller med en beregnet ydelse på 705.000kWh per år.

Anlægget er finansieret af Region Hovedstaden med 15 mio. kroner via et såkaldt energilån, som tilbagebetales over 10 år ved hjælp af de forventede besparelser på indkøb af el fra det offentlige netværk.

Anlægget er leveret af Solcellespecialisten A/S og blev indviet tirsdag d. 21. april 2015.
Redaktør