"Man kan ikke lære, hvis man ikke trives"

​Den enkelte studerende bliver både set og mødt, når de har deres praktikophold i Afdeling for Hjertesygdomme afsnit 115. Derfor får de Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Vent...

”De har løftet os som studerende, så vi har været meget bedre rustet til at springe ud som sygeplejersker”, siger Lisa Kramme Pedersen, som har indstillet Afdeling for Hjertesygdomme, afsnit 115 til årets praktikpris.

Hun skrev indstillingen midt i sit bachelorprojekt på sygeplejeuddannelsen, ”fordi de fortjente det”. Og på dagen, hvor Lisa havde sin sidste eksamen, blev afsnittet overrasket af repræsentanter fra SLS – Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og Dansk Sygeplejeråd.


Fra venstre: Nicolaj Juhl​ (SLS), Trine Wessel Larsen (oversygeplejerske), Lisa Kramme Pedersen (tidl. sygeplejestuderende), Anne Ankerstjerne Sloth (klinisk underviser), Nanna Susé (DSR).

Alle er opmærksomme på de studerende

Lisa Kramme Pedersen fremhæver den opmærksomhed, der har været på de studerende fra alle ansatte i afdelingen, som noget helt særligt.

”Jeg har ikke oplevet det i samme grad andre steder, men her kom alle hen til os studerende og spurgte, om vi havde brug for hjælp til noget. Uanset om det var afdelingens runnere, læger, serviceassistenter – alle var imødekommende,” fortæller hun.

Og særligt den kliniske underviser, Anne Ankerstjerne Sloth, sørgede for, at de studerende kunne fornemme en klar rød tråd gennem hele forløbet.

”Hun var virkelig god til at sætte rammerne for det faglige forløb og sørge for, at vi hele tiden vidste, hvor vi skulle være. Hun havde også sørget for at introducere os for de tværfaglige samarbejdspartnere,” siger Lisa Kramme Pedersen, som i praktikopholdet har stiftet bekendtskab med palliation, radiografer, fysioterapeuter og præsterne.

Støtte, involvering og dialog

Anne Ankerstjerne Sloth er klinisk underviser i Afdeling for Hjertesygdomme og har været det i godt 20 år. Hun er enormt beæret over, at afsnittet har fået indstillingen og endda vundet årets Praktikpris. Hun har som underviser særligt fokus på de studerendes trivsel, når de er i praktikken.

”Jeg interesserer mig meget for de unge og især deres trivsel. For hvis du ikke trives, så kan du ikke lære nyt. Derfor har vi i afdelingen arbejdet meget med at fremme den gode kultur i afdelingen, så de studerende får de bedste forudsætninger for at lære,” siger Anne Ankerstjerne Sloth.

Hun fremhæver opbakningen fra ledelsen, som en forudsætning for, at det er lykkedes.

”Det er alfa og omega, at den kliniske underviser, oversygeplejersker og chefsygeplejersken har et tæt samarbejde om at skabe denne trivsel for de studerende. Fx gør oversygeplejerskerne meget ud af at hilse på de studerende og eleverne hver morgen og sikre, at de har de rette rammer for dagen,” forklarer Anne Ankerstjerne Sloth.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor