Sundhedshuse – hvad er det?

Sundhedshuse skal ikke tilbyde bestemte sundhedsfaglige ydelser. Derfor kan både betegnelse og formål variere fra sted til sted.

Hvorfor sundhedshuse?

Flere og flere sundhedsopgaver bliver i dag samlet under samme tag i kommunale "sundhedshuse". Det skyldes flere ting:

  • Flere opgaver er flyttet fra hospitalerne ud i kommunerne og hos de praktiserende læger
  • mange fejler mere end en sygdom, og dermed kan forebyggelse og behandling foregå mange forskellige steder
  • Der er mange nye opgaver og tilbud fx. tilbud om rygestop, alkoholafvænning, kostvejledning, motions- og vægttabsforløb for både børn og voksne.

I et sundhedshus kan kommune, region, praktiserende læge, andet sundhedspersonale og frivillige organisationer arbejde sammen om dit forløb, tæt på hvor du bor. Det som også kaldes for 'det nære sundhedsvæsen'.

Hvad indeholder et sundhedshus?

Der er ikke en entydig definition af, hvad et sundhedshus skal indeholde eller kaldes. I langt de fleste af sundhedshusene er der fx. lægecenter, ambulatorier, sygeplejeklinikker, blodprøveklinik, røntgen og akutklinik. Men der kan også være andre tilbud så som jordemoder, genoptræning/fysioterapi, midlertidige døgnpladser m.m..

Fordi Region Hovedstaden generelt har god lægedækning og kort afstand til hospitaler, har regionen ikke haft helt det samme behov for at samle funktionerne. Derfor er der betydeligt flere sundhedshuse i de andre regioner. 

Redaktør