Udskrivelse med hjemmehjælp

Når du udskrives fra hospitalet, kan det være, at du har behov for hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet. Læs mere om hjemmehjælp her.

Hvem beslutter, om du skal have hjemmehjælp?

Hvis din afdeling på hospitalet vurderer, at du har behov for hjælp eller støtte til personlig pleje eller praktiske opgaver efter udskrivelsen, kontakter de kommunen. Det sker blandt andet i kraft af en udskrivningsrapport, der fortæller kommunen, hvorfor du blev indlagt, hvordan du har det, hvad der er svært for dig, samt hvilke fremtidige aftaler du har med hospitalet. Udskrivningsrapporten vil også blive udleveret til dig.

Det er således hospitalet, der beskriver dit behov for hjælp. Herefter er det din kommune, der vurderer hvilken hjælp, du vil blive tildelt.

Husk at få det hele med

Du kan downloade Patientguidens huskelister til brug ved en udskrivelse med hjemmehjælp. Så sikrer du at få spurgt om det, der er vigtigt for dig at vide, når du kommer hjem.

Læs om Patientguidens huskelister til en udskrivelse med hjemmehjælp

Hvis du har haft hjemmehjælp, før du blev indlagt?

Hvis du havde hjemmehjælp, før du blev indlagt på hospitalet, vil hjemmehjælpen automatisk blive genoptaget og justeret, når du udskrives fra hospitalet.

Forskellige former for hjælp

Når kommunen har vurderet dit behov for hjælp, får du et brev om afgørelsen, som vil blive sendt til din e-Boks – med mindre du er fritaget for at modtage digital post. I så fald vil brevet komme med almindelig post. Af brevet fremgår det, hvilken hjemmehjælp du vil få, og hvor ofte hjemmehjælpen vil komme. Det vil også fremgå, om hjælpen er tidsbegrænset, fordi man forventer, at du kun har behov for hjælp i en kortere periode.

De opgaver, hjemmehjælpen kan hjælpe dig med, er fx hjælp til:

  • personlig pleje i form af hjælp til at blive vasket, få tøj på eller til at spise
  • praktisk hjælp i form af rengøring, tøjvask eller indkøb af dagligvarer
  • madservice med levering af færdiglavede måltider.

Det beror altid på en individuel faglig vurdering, hvor tit og hvor længe du har brug for hjemmehjælp.

Kan du selv kontakte kommunen?

Hvis du er udskrevet fra hospitalet uden aftaler om hjemmehjælp, og du efterfølgende oplever at have behov for hjælp, kan du altid kontakte visitationen i din kommune og høre om dine muligheder.

Hvornår kommer hjemmehjælpen første gang?

Det er altid dine behov, der afgør, hvor hurtigt hjemmehjælpen kommer første gang. Dog er det ikke muligt, at hjemmehjælpen kan stå klar til at modtage dig i dit hjem, når du udskrives fra hospitalet.

Hvis du ikke tidligere har fået hjælp fra kommunen og kun har brug for praktisk hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb efter udskrivelsen, giver hospitalet dig som regel telefonnummeret til visitationen, så du selv kan kontakte dem og aftale det videre forløb.

Ellers vil kommunen tage kontakt til dig, så I kan aftale, hvornår og hvordan du får besøg af hjemmehjælpen første gang.

Hvis du venter forgæves

Hvis hjemmeplejen mod forventning ikke ringer og aftaler dit første besøg eller ikke kommer som aftalt, skal du kontakte hjemmeplejen.

Find telefonnummeret til hjemmeplejen i din kommune

Er der udgifter ved hjemmehjælp?

Når du er visiteret til hjemmehjælp, er hjælpen gratis. Men du skal betale for dine dagligvarer, hvis du har behov for hjælp til indkøb og for din mad, hvis du har behov for madservice. Der er også en vis egenbetaling for at få vasket tøj via en tøjvaskeordning. Betalingen svarer til forbrug af strøm, vand og sæbe.

Hvis du fortsat har brug for hjemmehjælp

Hvis dit behov for hjælp viser sig at være længerevarende, vil en visitator fra kommunen kontakte dig og aftale et møde med dig i dit hjem. På mødet vil I drøfte din situation og hvilke muligheder, du har for at få din hverdag til at fungere bedst muligt. Du er altid velkommen til at invitere en pårørende med til møder med hjemmeplejen.

Tvivl om, hvad du kan klare, afklares i et særligt forløb

Hvis du ikke tidligere har haft hjælp i hjemmet, eller hvis der på sigt er tvivl om, hvor meget du vil kunne klare selv, når du kommer hjem, kan du blive tilbudt et såkaldt rehabiliteringsforløb.

Et rehabiliteringsforløb er en målrettet indsats i en tidsbegrænset periode. Her planlægger du i fællesskab med en sundhedsfaglig medarbejder fra kommunen, hvordan du bedst muligt kan forbedre din funktionsevne for at blive helt eller delvist selvhjulpen i hverdagen.

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp

Når du bliver visiteret til hjemmehjælp, kan du kan vælge mellem de leverandører af hjemmehjælp, der er godkendt i din kommune.

Find din kommunes leverandører på Fritvalgsdatabasen

Visitationen i din kommune kan oplyse dig om dine muligheder, og hvordan du gør.

Du kan senere ændre dit valg, hvis du ønsker at modtage hjælp fra en anden godkendt leverandør af hjemmehjælp.

Klippekort til ekstra hjælp

Langt de fleste kommuner har en klippekortsordning, der giver mulighed for, at de aller svageste ældre kan få ekstra hjemmehjælp. Kommunerne vælger selv kriterierne for, hvem de vil tilbyde klippekortsordningen. Den gives oftest til personer, der i forvejen modtager meget hjemmehjælp.

Får du ordningen tilbudt, vælger du selv i samarbejde med kommunen, hvad den ekstra hjælp skal bruges til. Du kan også samle "klippene" sammen, så der kan bruges tid til noget, der ikke er afsat hjælp til.

Føler du, at du bliver spurgt om de samme ting?

Da hospitaler og kommuner ikke bruger de samme IT-systemer, kan personalet på de midlertidige døgnpladser ikke se hospitalets journaler og undersøgelser. Derfor kan du opleve at blive spurgt om ting, du synes, du har svaret på mange gange før.

Redaktør