Færøsk patientvejleder

​Annika Weihe er færøsk patientvejleder og koordinator i Region Hovedstaden, og hun tager sig specielt af færøske patienter og pårørende. Læs her om hvordan du kommer i kontakt med Annika Weihe.

​Til patienter henvist fra det færøske sygehusvæsen

Annika Weihe er Region Hovedstadens færøske patientvejleder. Hun rådgiver, informerer og vejleder færøske patienter og deres pårørende, som henvises af det færøske sygehusvæsen til undersøgelse og behandling i Region Hovedstaden.

Den færøske patientvejleders arbejdsområder

Den færøske patientvejleder har som alle andre patientvejledere tavshedspligt.  Hendes arbejdsområde er at vejlede, rådgive og informere færøske patienter og deres pårørende om:

  • undersøgelse og behandling

  • patientrettigheder for færøske patienter i Danmark

  • klagemuligheder ved skader i forbindelse med undersøgelse og behandling på Færøerne og i Danmark

  • erstatningsmuligheder ved skader i forbindelse med undersøgelse og behandling på Færørene og i Danmark.

Hun kan desuden:

  • være bisidder ved lægesamtaler, fx når dit undersøgelsesforløb er afsluttet, du skal modtage behandling, eller står foran at skulle udskrives

  • hjælpe med at udforme skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav

  • deltage i koordinering af det igangværende/aktuelle patientforløb

  • holde personlige samtaler med dig og/eller dine pårørende. 

Redaktør