Rejse – fire måder at få dækket dine udgifter, hvis du får brug for lægehjælp

Hverken det gule sundhedskort, det blå EU sygesikringskort eller en privat tegnet rejseforsikring er garanti for at dække udgifter til behandling af den sygdom, du er i gang med at blive undersøgt for. Læs her om mulighederne for at få dækket udgifterne.

Fire måder at få dækket dine udgifter

Den offentlige rejsesygesikring ophørte pr. 1. august 2014.

​Det betyder, at der i dag er fire måder, du kan få dækket udgifter til lægehjælp, behandling eller hospitalsindlæggelse, når du rejser i udlandet. Det kan ske via:

  • dit gule sundhedskort
  • det blå EU sygesikringskort
  • direktiv om sundhedsydelser i et EU-medlemsland eller land, der har tiltrådt EØS-aftalen (patientmobilitetsdirektivet)
  • privattegnet rejseforsikring.

Dit sundhedskort

Det gule sundhedskort giver dig ret til gratis undersøgelse og behandling på Færøerne og i Grønland.

Det blå EU sygesikringskort

Det blå sygesikringskort giver dig samme ret til behandling, som borgere i det land, du opholder dig i. Det gælder alle lande i EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. 

Det betyder, at du har ret til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin m.m. fra offentlige behandlingssteder i det land, du opholder dig i. Det gælder også behandling af en kronisk sygdom m.m., som kræver behandling under opholdet.

Vær opmærksom på, at du kan risikere at betale en vis egenbetaling, hvis opholdslandets borgere i en tlsvarende situation også skal betale. Egenbetaling kan ikke refunderes. Det kan du sikre dig imod ved at tegne en privat rejseforsikring med dækning af akut sygdom. 

Direktiv om sundhedsydelser i EU/EØS

I visse tilfælde kan du få din udgift til udenlandske sundhedsydelser eller planlagt sygehusbehandling i et EU-medlemsland eller land, der har tiltrådt EØS-aftalen helt eller delvist refunderet af regionen. Regionen refunderer et beløb, der svarer til, hvad samme eller lignende behandling koster i det offentlige sundhedsvæsen her i landet.

Privat rejseforsikring

Når du rejser til lande uden for EU/EØS, skal der en privat rejseforsikring til, for at du kan få dækket dine udgifter, hvis du bliver syg. En rejseforsikring dækker kun, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade under rejsen.

En privattegnet rejseforsikring kan, afhængig af hvad den dækker, refundere dine udgifter til behandling og de andre udgifter, du måtte have på grund af dit behandlingsbehov.

Hverken reglerne om det blå EU sygesikringskort eller de danske regler dækker udgifter til lægeordineret hjemtransport eller hjemtransport ved død. Det er derfor altid en god idé at tegne en rejseforsrikring.

Forhåndsgodkendelse ved sygdom eller skade

Har du haft en behandlingskrævende sygdom inden for de seneste to måneder, før du rejser, eller du er ved at blive undersøgt for en sygdom, er det vigtigt på forhånd at sikre, at du er rask nok til at rejse. Rejseforsikringen dækker nemlig ikke sygdomme eller skader, som er opstået før din rejse. 

Derfor skal du, inden du rejser, få foretaget en medicinsk forhåndsgodkendelse for at sikre, at din rejseforsikring dækker de udgifter, der relaterer sig til din eksisterende sygdom.
Redaktør