​​

Skade eller risiko – er du blevet udsat for det?

Det sker desværre nogle gange, at en patient bliver udsat for risiko eller direkte skade. Det er vigtigt, at du fortæller os om din oplevelse, så vi kan minimere risikoen for, at det sker igen.

Styrelsen for Patientsikkerheds video "Hjælp os til at blive endnu bedre" om utilsigtede hændelser (1:38)

​Vi k​alder det en utilsigtet hændelse

Hver dag bliver mange mennesker undersøgt og behandlet i vores sundhedsvæsen. Som oftest går alt, som det skal. Men nogle gange sker der alligevel noget, som ikke burde være sket. Det kalder vi for en 'utilsigtet hændelse'.

Det kan fx være, at du har været udsat for en unødvendig risiko eller direkte skade i forbindelse med din undersøgelse eller behandling. Fx en henvisning der ikke nåede frem, forkert medicin, apparatur der gik i stykker, misforståelser eller mangel på information.

Vi kalder hændelsen for utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret, ikke ville skade andre med vilje. De vil allerhelst være hændelsen foruden.

Sådan rapporterer du

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse, der er sket på hospital, i plejebolig, i hjemmepleje, hos den praktiserende læge eller et helt andet sted inden for sundhedsvæsenet. Det gør du via et skema på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Rapporter en utilsigtet hændelse på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Vigtigt, at vi får kendskab til utilsigtede hændelser

Det har stor betydning, at du som patient eller pårørende fortæller os om det, du har oplevet, eller som bekymrer dig. På den måde kan vi lære af det, der er sket og minimere risikoen for, at det samme sker for andre.

Vi kan også lære af, at du har oplevet forløbet fra et andet perspektiv. Det kan hjælpe os til at se tingene mere sammenhængende eller fra nye vinkler.

Det er ikke bare patienter og pårørende, der indberetter utilsigtede hændelser. Det gør personalet også som en naturlig del af arbejdet med at sikre en høj kvalitet.

På denne måde er vi sammen om at forbedre sundhedsvæsenet til gavn for patientsikkerheden.

Ikke det samme som at klage

Rapportering af en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at klage. Det handler om læring og ikke om at placere skyld og ansvar. Læring er vigtig for, at vi hele tiden kan arbejde med forbedringer i sundhedsvæsenet.

Hvad sker der med din rapport?

Din rapportering vil blive sendt til det sted, hvor hændelsen skete. Her vil den blive analyseret for at finde ud af, hvordan vi kan undgå, at noget lignende sker for andre. Rapporteringen bliver gjort anonym og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som undersøger mønstre og tendenser i de utilsigtede hændelser. Styrelsen for Patientsikkerhed kan bruge denne viden til fx undervisningsmateriale eller kampagner.

Hvis du har skrevet dine kontaktoplysninger, kan du blive kontaktet af en sagsbehandler. Men det er ikke sikkert, at du bliver kontaktet. Under alle omstændigheder vil rapporteringen blive brugt til læring, som vil komme andre patienter til gode.

Redaktør