​​

Samtykke – undersøgelse og behandling kræver, at du siger ja

Som patient har du krav på information fra din behandlende læge om din sygdom og behandling. Du bestemmer selv, om du vil have den behandling, du får tilbudt. Det kaldes også at give dit informerede samtykke.

Krav på information, før du siger ja til behandling

Det er lægens vurdering, hvilken eller hvilke behandlinger du bliver tilbudt. Men det er din beslutning, om du vil tage imod tilbuddet. Den beslutning træffer du ud fra den information, som lægen giver dig. Det kaldes for 'et informerede samtykke'.

Hvilken information har du ret til?

Du har krav på information om:

  • hvad du fejler 
  • undersøgelses- og behandlingsmuligheder
  • komplikationer og bivirkninger i forbindelse med undersøgelses- og behandlingsmulighederne
  • forebyggelse og pleje i forbindelse med undersøgelses- og behandlingsmulighederne
  • konsekvenser, hvis du ikke modtager behandling

Samtykke til behandling

Informeret samtykke betyder, at:

  • lægen skal sikre, at du har forstået undersøgelses- og behandlingsmulighederne og eventuelle risici i den forbindelse
  • du selv bestemmer, om den undersøgelse eller behandling, du er blevet tilbudt, skal sættes i gang
  • du på ethvert tidspunkt kan trække dit samtykke tilbage

Ret til at frabede dig svar

Ønsker du ikke at kende resultatet af en undersøgelse eller behandling, skal personalet respektere dit ønske. Du har også ret til at frabede dig information om dit helbred og behandlingsmuligheder fx om risiko for komplikationer og bivirkninger.

Hvis du ikke selv kan give samtykke

I så høj grad som det er muligt, skal du involveres i beslutninger om undersøgelser og behandling. Men hvis du ikke selv er i stand til at give dit samtykke, fx hvis du er bevidstløs, har meget dårlig hukommelse, svær demens eller psykose, kan en anden person få informationer om dit helbred og give samtykke på dine vegne. Normalt er det dine nærmeste pårørende, fx din ægtefælle, samlever, voksne børn eller andre slægtninge.

I tilfælde, hvor du ikke har nærmeste pårørende eller værge, kan behandlingen stadig gennemføres. Det kræver, at en sundhedsperson med faglig indsigt på området, og som ikke tidligere har deltaget i eller skal deltage i din behandling, er enig. I nogle situationer vil Styrelsen for Patientsikkerhed blive spurgt, om de er enige i behandlingen.

Redaktør