​​​​

Ret til at blive behandlet inden for 60 dage

Hvis vi ikke kan behandle dig inden for 60 kalenderdage på vores egne hospitaler eller de hospitaler, vi har samarbejdsaftaler med, kan du få undersøgt muligheden for at blive henvist til et privathospital.​

Denne film handler om retten til at blive behandlet indenfor 60 dage (varighed 1:21 min)

Max 60 dage til at starte din behandling

Den 1. juni 2023 ændres retten til hurtig behandling indenfor 30 dage til 60 dage. Det sker som et led i regeringens akutplan. Ændringen gælder frem til den 31. december 2024.

Det betyder, at hvis s du er blevet henvist efter 1​. juni 2023, har du ret til behandling indenfor 60 dage.  Ændringen gælder ikke for psykiatrisk behandling.

Hvis hospitalet ikke kan overholde 60 dages behandlingsgaranti

Kan hospitalet, du er henvist til, ikke tilbyde dig behandlingen indenfor de 60 dage, bliver du informeret om dine muligheder for at benytte dit udvidede frie sygehusvalg og få behandling på et privathospital. Rettigheden beskrives i loven om 'udvidet frit sygehusvalg' .

Hvis du vil benytte udvidet frit sygehusvalg

Hvis du gerne vil benytte dig af muligheden for at blive behandlet inden for 60 dage, er der forskellige måder at gøre det på.

1. Brug anvisningerne i dit indkaldelsesbrev

Start med at læse dit indkaldelsesbrev grundigt igennem. Hvis du skal vente mere end 60 dage på behandling, vil det stå i dit indkaldelsesbrev. Her vil der også stå, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde et andet hospital eller klinik med kortere ventetid.

Se oversigt over regionens samarbejdssygehuse

2. Kontakt Rådgivning om Sygehusvalg

En rådgiver om Sygehusvalg kan:

  • oplyse dig om dine eventuelle muligheder for at vælge et bestemt hospital
  • bede afdelingen om at flytte dit forløb til et andet hospital, end det du er blevet henvist til
  • oplyse dig om ventetider 
  • oplyse dig om dine eventuelle muligheder for transport eller transporttilskud i forbindelse med behandlingen.

Kontakt Rådgivning om Sygehusvalg

3. Tag en snak med en patientorganisation

En snak med patientorganisationernes rådgivninger kan også være med til at give dig klarhed over, hvad der kunne være bedst for dig.​

Særlige ventetider, hvis du har kræft eller livstruende hjertesygdom

Hvis du skal i behandling for kræft eller en livstruende hjertesygdom, findes der særlige tidsfrister.

Læs mere om tidsfrister ved behandling af kræft

Læs mere om tidsfrister ved behandling af lisvtruende hjertesygdomme

​Her kan du ikke bruge udvidet frit sygehusvalg

Du skal være opmærksom på, at du i nogle tilfælde ikke kan benytte udvidet frit sygehusvalg:

  • ved organtransplantation, fertilitetsbehandling, refertilitetsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation eller genoptræning
  • hvis du selv udsætter dit behandlingsforløb
  • hvis din helbredstilstand gør, at hospitalet er nødt til at udsætte behandlingen
  • hvis der ikke findes et privathospital, vi aftaler med, som udfører netop den undersøgelse eller behandling, du skal have foretaget
  • hvis privathospitalet har længere ventetid end vores egne afdelinger.
Redaktør