​​

Sundhedsdata - se hvor du finder dine data

Du kan finde de sundhedsdata, som sundhedsvæsenet har samlet om dig, på henholdsvis minsundhedsplatform.dk og sundhed.dk. Bliv klogere på hvilke data, der ligger hvor.

Minsundhedsplatform.dk

Minsundhedsplatform.dk viser sundhedsdata fra hospitaler i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Til forskel fra sundhed.dk kan du kun hente data tilbage til 2016/2017, hvor Sundhedsplatformen blev taget i brug.

 Du kan blandt andet se:

 • Besøgssammendrag efter indlæggelse samt besøg i akutmodtagelse eller ambulatorium. Her kan du se, hvorfor du har henvendt dig, hvad indlæggelsen eller besøget resulterede i samt eventuelle ordinationer, instruktioner og opfølgning. Derudover kan besøgssammendraget indeholde oplysninger om dine eventuelle diagnoser, allergier, prøve- og undersøgelsessvar, journalnotater m.m.

 • Prøvesvar. Svar på alle blodprøver, røntgen, skanninger m.m. Røntgen- og skanningssvar kommer som beskrivelser og ikke som billeder. Alle prøvesvar sendes automatisk til minsundhedsplatform.dk og sundhed.dk.

 • Dine aktuelle diagnoser. Oversigt over dine aktuelle diagnoser. Når dit forløb er afsluttet, vil diagnosen forsvinde og genfindes i emnet: Historik

 • Spørgeskemaer. Her finder du spørgeskemaer, som du kan blive bedt om at udfylde i forbindelse med undersøgelse eller behandling

 • Dine allergier. De allergier og allergiske reaktioner, som hospitalet har registreret om dig
 • Min log. Her kan du se, hvem der har været inde og se din journal. Der vil typisk være navne på fx læger og sygeplejersker, som du har talt med, men der vil også ofte være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med. Det er helt normalt og afspejler, at der er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling

 • Historik. Oplysninger om din sygdomshistorie, diagnoser på færdigbehandlede sygdomme, livsstil m.m. Oplysningerne er baseret på de diagnoser, du tidligere har fået stillet af en sundhedsfaglig samt din besvarelse af det spørgeskema, du udfylder, inden du starter på et undersøgelses- og behandlingsforløb

 • Kommende aftaler: Du kan se de aftaler, du har på hospitalet

Minsundhedsplatform.dk er også et dialogværktøj

På minsundhedsplatform.dk har du desuden mulighed for at:

 • skrive beskeder til dit undersøgelses- eller behandlingssted
 • anmode om at annullere eller flytte en aftale
 • udfylde og returnere spørgeskemaer
 • få påmindelser på e-mail, når der er nye meddelelser.

Læs mere på Min Sundhedsplatforms hjemmeside (login med MitID/NemID) 

Sundhed.dk

I Sundhedsjournalen på sundhed.dk kan du se undersøgelsessvar og sundhedsdata fra alle landets hospitaler, praktiserende læger og andre behandlere. Oplysningerne går tilbage til 2003. 

Du kan blandt andet se:

 • Journaludtræk. Også kaldet e-journal, hvor du kan se dine udskrivelsesbreve (epikriser) og lægenotater fra dine undersøgelser eller behandling på hospital. Der er der ikke journaludtræk fra praktiserende læger, speciallæger m.m.
 • Laboratoriesvar. Svar på blodprøver. Færdige blodprøver sendes automatisk til minsundhedsplatform.dk og sundhed.dk dagligt klokken 8.00 og klokken 12.00.
 • Henvisninger. Oversigt over de henvisninger til undersøgelse og behandling, din læge har sendt.  På den enkelte henvisning kan du finde information om baggrunden for henvisningen, hvor længe henvisningen er gyldig og hvilken speciallæge eller hospital, du er henvist til.
 • Konsultationer hos praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut m.m. Navne og adresser på behandlere og datoer for dine besøg samt hvilke ydelser, de har modtaget betaling for.
 • Vaccinationer. Oversigt over de vaccinationer, vi har registreret om dig.
 • Medicinkortet. Du kan se dit Medicinkort - alle dine aktuelle og afsluttede medicinordinationer, og information om hvor mange udleveringer, du har tilbage. Derudover har du mulighed for at anmode din læge om at forny recepter.
 • Landspatientregisteret. En oversigt over alle dine behandlinger på landets hospitaler. Blandt andet oplysninger om diagnoser, operationer, undersøgelser og indlæggelser.

Log på Sundhedsjournalen med dit MitID/NemID på sundhed.dk

Forskel i sundhedsdata på minsundhedsplatform.dk og sundhed.dk

Se skema over forskel i sundhedsdata på sundhed.dk og minsundhedsplatform.dk

Redaktør