Transport – har du ret til betalt transport?

Hovedreglen er, at du selv skal sørge for og betale din transport til og fra undersøgelse og behandling på hospitalet. Bliv her lidt klogere på, om du er berettiget til transport, og hvor du skal henvende dig for at få svar.


Liggende transport

Du kan visiteres til en liggende transport fra din bopæl til det sted, hvor du skal undersøges eller behandles.

Det er sundhedspersonalet på undersøgelses- eller behandlingsstedet på hospitalet, der vurderer, om du har behov for liggende transport.

En liggende transport kan kun bestilles af sundhedspersonalet, der hvor du skal undersøges eller behandles.

Siddende transport

Du kan have ret til en siddende transport, hvis du opfylder én af følgende grundbetingelser:

  • du modtager folke- eller førtidspension
  • du bor mere end 50 kilometer fra det hospital, hvor du skal undersøges eller behandles
  • du er ikke i stand til at tage offentlige transportmidler til hospitalet; og du skal i et ambulant forløb på hospitalet mere end én gang, eller bliver af hospitalet sendt hjem på weekend eller en kort ferie.

Hvor du skal henvende dig for at bestille siddende transport afhænger af, hvor du bor, og hvor du skal undersøges eller behandles.

Læs her, hvem du kan kontakte

Vælger du et andet hospital

Hvis du benytter frit eller udvidet frit sygehusvalg, skal du selv sørge for transport. Du kan dog få betalt den del af transportudgifterne, som du ville haft ret til i forhold til det undersøgelses- eller behandlingssted, du oprindelig var henvist til.

​Kørsel til og fra ​Amager Hospital

Er du bosat i RegionH og skal du til behandling på Amager Hospital, er det Kørselsservice Syd, der afgør, om du opfylder kravene. 

Du kan kontakte Kørselsservice Syd på telefon 38 69 70 00 mandag-torsdag kl. 08.00-15.30, fredag kl. 08.00-15.00. 

Er du i tvivl, kan du også kontakte den hospitalsafdeling, du hører til.

Ledsager med

Hvis du har ret til transport, og hvis sundhedspersonalet vurderer, at det er nødvendigt for dig at have en ledsager med under transporten, kan din ledsager køre sammen med dig.

Der er også tilfælde, hvor det er nødvendigt at have en ledsager med for at kunne gennemføre en undersøgelse eller behandling. Også her er det sundhedspersonalet, der vurderer behovet for transport.

Klage over afgørelse

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har fået afslag på transport.

Klagen skal indgives inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen, eller du er blevet opmærksom på, at du kan klage. I særlige tilfælde kan styrelsen godt behandle din klage efter de fire uger.

Find klageskemaet på borger.dk, hvor du skal logge på med NemID

Transport til og fra din praktiserende læge eller speciallæge

Du kan også få transport mellem din bopæl og din praktiserende læge eller speciallæge.

Det er din kommune, der vurderer, om din helbredssituation giver dig ret til transport mellem din bopæl og din praktiserende læge eller speciallæge.

Kontakt din kommune for yderligere informationer.

Redaktør