Medicin under indlæggelse og ambulant kontrol

​Hvorfor ligner den medicin, du får på hospitalet ikke den, du får derhjemme, og hvorfor er medicin nogle gange gratis og andre gange ikke?

Medicin til den bedste pris

Under en indlæggelse på hospitalet kan du opleve at få et andet lægemiddel end det, du plejer at få derhjemme. Det kan skyldes, at regionens hospitaler har besluttet at bruge anden men ligeværdig slags medicin.

Læs mere om kopi- og parallelimporteret medicin

Valget sker ud fra en vurdering af effekt, bivirkninger, praktiske forhold - og pris. For selvom du derhjemme får det billigste lægemiddel på apoteket, er det ikke sikkert, at det også er billigst på hospitalet.

Du er altid velkommen til at tage din egen medicin med under en indlæggelse.

Ikke altid den nyeste medicin

Der kommer flere og flere nye og dyre lægemidler til. Det er et uafhængigt medicinråd, der laver anbefalinger og vejledninger til regionerne om, hvilken medicin vi kan anvende.

Det er ikke altid, at du bliver tilbudt den nyeste og dyreste medicin. Fx kan det ved nogle sygdomme være en fordel at anvende ældre lægemidler, vi kender effekten og bivirkningerne af. Nogle lægemidler kan også være uforholdsvis dyre i forhold til den nytte, de giver den enkelte.

Gratis medicin under indlæggelse

Få lægemidler bliver udleveret gratis fra hospitalet, selvom du ikke er indlagt. Det kan fx være, hvis der er særlige behandlingsmæssige hensyn, der kræver en tættere opfølgning, eller hvis der er behov for, at personalet skal hjælpe dig med at få indgivet medicinen.

Redaktør