​​

Udskrivelse med hjemmehjælp

Når du udskrives fra hospitalet, kan det være, at du har behov for hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet. Læs mere om hjemmehjælp her.

Hvem beslutter, om du skal have hjemmehjælp?

Hvis din afdeling på hospitalet vurderer, at du har behov for hjælp eller støtte til personlig pleje efter udskrivelsen, kontakter afdelingen din kommune. Det sker blandt andet i kraft af en udskrivningsrapport, der fortæller kommunen:

  • hvorfor du blev indlagt
  • hvordan du har det
  • hvad der er svært for dig
  • hvilke fremtidige aftaler du har med hospitalet.

Udskrivningsrapporten vil også blive udleveret til dig

Det er således hospitalet, der beskriver dit behov for hjælp. Herefter er det din kommune, der vurderer hvilken hjælp, der passer bedst til dit behov.

Hvis du udelukkende har brug for praktisk hjælp, skal du selv kontakte din kommune.

Hvis du havde hjemmehjælp, før du blev indlagt på hospitalet, vil hjemmehjælpen automatisk blive genoptaget og justeret, når du udskrives fra hospitalet.

Du får besked via borger.dk

Når kommunen har vurderet dit behov for hjælp, får du besked via borger.dk - med mindre du er fritaget for at modtage digital post. I så fald vil brevet komme med almindelig post. Af brevet fremgår det, hvilken hjemmehjælp du vil få, og hvor ofte hjemmehjælpen vil komme. Som udgangspunkt får du hjemmehjælp i en tidsbegrænset periode. Formålet med hjælpen er, at når du er frisk nok igen, kan du klare dig selv igen. ​

Opgaver hjemmehjælpen kan hjælpe dig med

  • personlig pleje i form af hjælp til at blive vasket, få tøj på eller til at spise
  • praktisk hjælp i form af rengøring, tøjvask eller hjælp til at bestille varer, der kan bringes ud til dig
  • madservice med levering af færdiglavede måltider.
Det beror altid på en individuel faglig vurdering, hvor tit og hvor længe du har brug for hjemmehjælp.​


Husk at få det hele med

I denne video "Huskelister til dine lægesamtaler" får du indblik i Patientguidens mange huskelister, som kan sikre, at du altid får den information med hjem, som du har brug for. Varighed: 1.18.

Du kan downloade Patientguidens huskeliste til brug, når du udskrives med hjemmehjælp. Så sikrer du, at du får spurgt om alt det, der er vigtigt for dig at vide, når du kommer hjem.

Læs om Patientguidens huskeliste til en udskrivelse med hjemmehjælp


Hvilken hjælp du skal have, afklares nogle gange i et særligt forløb

Hvis der er tvivl om, hvor meget du vil kunne klare selv, når du kommer hjem, kan du blive tilbudt et særligt forløb (et korterevarende, tidsafgrænset rehabiliteringsforløb).

Sammen med en medarbejder fra hjemmeplejen vil I finde ud af, hvad du selv kan udføre, hvad du vil kunne optrænes til at kunne klare igen, og hvad du eventuelt skal have hjælp til, så du igen kan klare hverdagens aktiviteter og gøremål.

Du kan godt modtage hjemmehjælp sideløbende, hvis du har behov for det.

Når du har været igennem dit forløb, vurderer du sammen med kommunen, om du fortsat har brug for hjælp og i så fald hvilken hjælp, du har brug for.

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp

Når du bliver visiteret til hjemmehjælp, kan du kan vælge mellem den kommunale hjemmehjælp eller en af de private leverandører af hjemmehjælp, der er godkendt i din kommune.

Find din kommunes leverandører på Fritvalgsdatabasen

Visitationen i din kommune kan også oplyse dig om dine muligheder, og hvordan du gør.

Du kan senere ændre dit valg, hvis du ønsker at modtage hjælp fra en anden godkendt leverandør af hjemmehjælp.

Hvornår kommer hjemmehjælpen første gang?

Det er altid dine behov, der afgør, hvor hurtigt hjemmehjælpen kommer første gang. Dog er det ikke muligt, at hjemmehjælpen kan stå klar til at modtage dig i dit hjem, når du udskrives fra hospitalet.

Hvis du ikke tidligere har fået hjælp fra kommunen og kun har brug for praktisk hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb efter udskrivelsen, giver hospitalet dig som regel telefonnummeret til visitationen, så du selv kan kontakte dem og aftale det videre forløb. Ofte vil en visitator fra kommunen besøge dig i dit hjem og sammen med dig lægge en plan for hjælpen.

Ellers vil kommunen kontakte dig, så I kan aftale, hvornår og hvordan du får besøg af hjemmehjælpen første gang.

Hvis du venter forgæves

Hvis hjemmeplejen mod forventning ikke ringer og aftaler dit første besøg eller ikke kommer som aftalt, skal du kontakte hjemmeplejen.

Find telefonnummeret til hjemmeplejen i din kommune

Er der udgifter ved hjemmehjælp?

Når du er visiteret til hjemmehjælp, er hjælpen gratis. Men du skal betale for dine dagligvarer, hvis du har behov for hjælp til indkøb og for din mad, hvis du har behov for madservice. Der er også en vis egenbetaling for at få vasket tøj via en tøjvaskeordning. Betalingen svarer til forbrug af strøm, vand og sæbe.

Hvis du fortsat har brug for hjemmehjælp

Hvis dit behov for hjælp viser sig at være længerevarende, vil en visitator fra kommunen kontakte dig og aftale et møde med dig i dit hjem. På mødet vil I drøfte din situation og hvilke muligheder, du har for at få din hverdag til at fungere bedst muligt. Du er altid velkommen til at invitere en pårørende eller en bisidder med til møder med hjemmeplejen.

Kan du selv kontakte kommunen?

Hvis du er udskrevet fra hospitalet uden aftaler om hjemmehjælp, og du efterfølgende oplever at have behov for hjælp, kan du altid kontakte visitationen i din kommune og høre om dine muligheder.

Oplever du, at du bliver spurgt om de samme ting?

Da hospitaler og kommuner ikke bruger de samme IT-systemer, kan hjemmehjælpen ikke se hospitalets journaler og undersøgelser. Derfor kan du opleve at blive spurgt om ting, du synes, du har svaret på mange gange før.

Redaktør