Klage over behandling eller service

Hvis du oplever noget hos praktiserende læge, speciallæge eller på hospital, du gerne vil klage over, er her en vejledning.

​​​​​​​

Hvad du kan klage over?

I forbindelse med dit møde med sundhedsvæsenet har du mulighed for at klage over følgende:

 • service hos praktiserende læge, speciallæge eller hospital
 • sundhedsfaglig behandling hos praktiserende læge, speciallæge eller på hospital
 • en konkret sundhedspersons faglighed

Klage over den faglige behandling


Du kan klage over den sundhedsfaglige undersøgelse eller behandling, som du har modtaget hos din praktiserende læge eller speciallæge eller på hospitalet. Du kan klage over:

 • undersøgelser
 • diagnoser
 • sygdomsbehandling
 • pleje
 • genoptræning

Sådan klager du

Du er velkommen til at henvende dig direkte til ledelsen på afdelingen, hvor du har modtaget eller modtager behandling. Du er også velkommen til at henvende dig til hospitalsdirektion, hvis du ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling. Her vil din klage blive læst, og du vil få svar direkte fra hospitalet.​

​Klag over Amager Hospital

Hvis du vil klage over en oplevelser eller et forløb på Amager Hospital, kan du udfylde dette klageskema og sende det til via sikker digital post. 

Klageformular til Amager Hospital

Du kan også kontakte afdelingsledelsen i den afdeling, du er tilknyttet.

Kontakt afdelingsledelser på Amager Hospital

Vil du klage over forhold på Amager Hospital, kan du også skrive til direktionens sikre digitale postkasse (e-boks). 


Hvis du i stedet ønsker at klage til en uvildig instans over den sundhedsfaglige behandling eller konkrete sundhedspersoner, skal du klage via Styrelsen for Patientklager.

Se hvordan du klager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Klage over service hos praktiserende læge eller speciallæge

Vil du klage over dårlig service – det kan være omgangstonen, de fysiske rammer eller ventetid, er der forskellige muligheder alt efter, om du har oplevet det hos en privatpraktiserende sundhedsperson, som har overenskomst med regionen. 

Du kan klage over følgende privatpraktiserende sundhedspersoner, hvis de har overenskomst med regionen: 

 • ​Praktiserende læge
 • Speciallæge
 • Fysioterapeut 
 • Fodterapeut 
 • Psykolog 
 • Kiropraktor
Klage over dårlig service skal ske til den region, hvor sundhedspersonen har sin praksis. Hvis din klage omhandler dårlig service på et hospital, kan du her længere nede på siden under afsnittet ”klage over service på hospitalet” læse mere om dine muligheder for at klage.

Forældelsesfrist for serviceklager på praksisområdet:

Serviceklager på praksisområdet skal fremsættes inden seks uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen er kommet til klagerens kundskab. 

Sagsbehandlingstid for serviceklager på praksisområdet: 

Vi gør opmærksom på, at vi desværre har lang sagsbehandlingstid for serviceklager på praksisområdet. 
Vi forventer at kunne påbegynde sagsbehandlingen af din serviceklage inden for 6 måneder og at kunne afgøre din sag inden for 12-14 måneder. 

Hvem skal afgøre din serviceklagesag på praksisområdet: 

Det er samarbejdsudvalget der er mellem regionen og sundhedspersonens forening, som skal afgøre sagen. F.eks. hvis du klager over en praktiserende læge, så er det samarbejdsudvalget for almen praksis, som skal afgøre sagen, hvorimod hvis du klager over en speciallæge, så er det samarbejdsudvalget for speciallægehjælp, som skal afgøre sagen.​


Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneKlag over service hos praktiserende læge eller speciallæge 

Husk at gemme formularen på din computer, så du har en kopi.

Du kan vælge at indsende klagen digitalt:


Send skemaet sikkert til os via borger.dk (login med MitID)


Du kan også sende klagen med almindelig post til:

Region Hovedstaden
Center for Sundhed
Sekretariatet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Klage over service på hospitalet 

Vil du klage over dårlig service på hospitalet, kan du sige det direkte til personalet, for at få gjort noget ved det her og nu. Du kan også klage direkte til ledelsen på den pågældende afdeling eller til hospitalsdirektionen.

Se oversigt over hospitaler i Region Hovedstaden

Klage over Amager Hospital

Vil du klage over forhold på Amager Hospital, kan du udfylde klageformularen her på siden og sende den til direktionens sikre digitale postkasse. 

Udfyld klageformular

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneKlag over Amager Hospital ved at udfylde klag​eformularen

Indsend klage

Du skal sende din klage til Amager Hospitals sikre digitale postkasse (e-boks). 

Send din klage med sikker digital post
 
Læs om sikker digital post på borger.dk

Få praktisk hjælp til at udforme en klage

Hvis du ikke er i stand til at udfærdige en klage, kan du kontakte en patientvejleder. Patientvejlederen kan hjælpe dig med at udforme og videresende skriftlige klager og anmelde et erstatningskrav.

Se oversigt over regionens patientvejledere

Klagefrist

Vær opmærksom på, at klager over undersøgelse, behandling eller konkrete sundhedspersoner skal være indsendt senest to år efter, du første gang fik eller burde have fået mistanke om svigt i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt fem år efter, at behandlingen fandt sted. Afgørelser kan ikke ankes.

Vi skal lære af fejl

Det sker desværre nogle gange, at patienter bliver udsat for en unødvendig risiko eller direkte skade på grund af brist eller mangler i sikkerheden. Det kalder vi også for en utilsigtet hændelse. Som patient eller pårørende kan du hjælpe os med at forebygge, at fejl gentages, ved at fortælle os det, du har oplevet.

Læs her hvordan du kan rapportere om en utilsigtet hændelse, så vi kan lære af dem

Redaktør