Tandlæge – refusion af udgifter

Du ansøger om at få refusion til undersøgelse og behandling hos tandlæge med et særligt skema. Vær opmærksom på, om du skal have en godkendelse på forhånd.

Sådan søger du

Langt de fleste ansøgninger om at få penge tilbage (refusion) handler om tandlægebesøg. For at få penge tilbage skal du sende din ansøgning om refusion med de betalte regninger, hvor du har skrevet din cpr-nummer på. Du skal sende dem til vores sikre postkasse på borger.dk, da din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger. Vær opmærksom på, at vi ikke giver tilskud til behandlinger, som ikke er berettiget til tilskud i Danmark, fx kroner, broer, bideskinner og implantater.

Skriv til os med sikker digital post (log på med NemID)

Du kan også sende med almindelig post til:

Region Hovedstaden
Center for Sundhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Måske nødvendigt med godkendelse på forhånd

I visse tilfælde er det et krav, at du får en godkendelse på forhånd for at kunne få refusion af dine udgifter. Det kaldes også for en forhåndsgodkendelse.

Regionen kan afslå at give forhåndsgodkendelse. Det sker, hvis du kan blive tilbudt en behandling i Danmark inden for en tidsfrist, der ud fra en lægefaglig vurdering er forsvarlig.

Ansøg om forhåndsgodkendelse

Læs mere om forhåndsgodkendelse, og hvordan du søger

Redaktør