Inddragelse i beslutninger og behandling

Forskning viser, at når du bliver inddraget i undersøgelser og behandling, bliver forløbet ikke bare bedre, der sker også færre fejl. Læs her, hvordan du kan involvere dig aktivt i dit forløb.

Din viden og ønsker er vigtige

Samspillet mellem patienter og sundhedsvæsenet forandrer sig i disse år:

 • du inddrages i stadig større omfang i overvejelser og beslutninger om dit undersøgelses- og behandlingsforløb
 • mange patienter søger helt naturligt information, og vil vide besked om, hvad de fejler, og hvordan de kan være aktive i sygdoms- og helbredelsesforløbet

Det kalder vi i dag under ét for patient- eller borgerinddragelse.

Inddragelse giver bedre forløb

Vi ønsker at styrke behandlingen på hospitalerne bl.a. ved at sætte dig, din viden og eventuelt dine pårørende i spil. Din viden er vigtig, al den stund det er dig, der lever med symptomerne og sygdommen i hverdagen. Sammen kan vi diskutere muligheder, fordele, ulemper, risici og ønsker, og finde frem til de bedst mulige beslutninger og forløb for dig.
Og det er en rigtig god idé. Forskning viser nemlig, at patienter med et højt informationsniveau, der er med til at tage beslutninger i deres eget behandlingsforløb, ikke bare bliver mere tilfredse. Resultaterne af deres behandling bliver også bedre.

Patientinddragelse i praksis

Hvor der er muligheder, er der også valg. Derfor handler medinddragelse i hospitalsvæsenet om: 

 • at du, dine pårørende og din behandlende læge deler viden og erfaring, så I sammen kan finde frem til hvilken behandling, forløb, medicin med mere, der er bedst for dig
 • at holde muligheder åbne, så nye svar kan give anledning til at sætte retning eller skifte kurs
 • at planlægge sammen. Fx at få tilrettelagt kontrolbesøg og indlæggelse, så det også passer ind i din livssituation
 • at du eller dine pårørende selv tager hånd om nogle behandlings- eller kontrolopgaver, som nødvendigvis ikke behøver at blive foretaget i hospitalsregi

  Fordele ved patientinddragelse

 • du oplever bedre kontrol over dit forløb, og har større indsigt i det
 • du får taget beslutninger om undersøgelse og behandling, der passer ind i dit liv
 • dine observationer og viden om din egen sygdom bliver brugt aktivt

Patientguidens  huskelister

Patientguidens mange huskelister er blandt andet  udarbejdet med det formål, at du og dine pårørende kan deltage aktivt i din undersøgelse og behandling. Der findes huskelister til:

 • undersøgelsesforløbet
 • indlæggelse og behandling 
 • udskrivelse med de mange forskellige muligheder for opfølgning og kommale pleje- og hjælpetilbud.  

Find huskelisterne her

Værktøj til at træffe beslutning

At tage beslutninger i fællesskab er en metode, hvor du sammen med din behandler træffer beslutninger. Det kunne være i forbindelse med at vælge en behandling, hvis der er flere muligheder, som kunne være relevante for dig.

I sådan en proces kan det være en fordel at bruge et værktøj, der kan støtte dig i at tage beslutningerne. Fx hjælpe dig med at få overblik over, hvilken behandling der har flest af de fordele, der er vigtige for dig. Eller fx har færrest af de ulemper, du er mest bekymret for.

Se beslutningsstøtteværktøj  

Dit behov kan ændre sig

Behovet for inddragelse kan også variere gennem et langt forløb. I perioder ønsker du måske al den information, du kan få, andre gange nøjes du helst med ganske lidt.

Der kan også være stor forskel på, hvad dit eget behov er, og hvad dine pårørendes behov for svar og medinddragelse er. 

Vær derfor bevidst om også at sige fra overfor informationer, du ikke ønsker. Medinddragelse er hverken en pligt eller et krav – det er en mulighed. Ønsker du ikke at skulle tage stilling eller vide mere end højest nødvendigt, er det ligeså acceptabelt. I så fald er det vigtigt, at du siger det til personalet, så de kan tage højde for det.

Redaktør