Kræft - dine rettigheder

Langt de fleste undersøgelser og behandlinger af kræft foregår i dag som såkaldte pakkeforløb. Læs mere om kræftpakkeforløb og maksimale ventetider.

Kræftpakker

Langt de fleste former for kræft undersøges og behandles i et såkaldt pakkeforløb. Det betyder, at du får et koordineret og nøje tilrettelagt undersøgelses- og behandlingsprogram med klar information undervejs.

Det er også hensigten med et pakkeforløb, at undersøgelse og behandling skal ske hurtigere end ved normale undersøgelses- og behandlingsforløb. I alle pakkeforløb er der derfor faglige anvisninger af, hvor lang ventetiden til undersøgelse og behandling bør være.

Formålet med undersøgelserne er at finde ud af, om du har eller ikke har kræft. Det er derfor ikke sikkert, at du har kræft, selvom du bliver henvist til et kræftpakkeforløb.

Se oversigt over de forskellige pakkeforløb på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis du kommer i et pakkeforløb, får du desuden tilknyttet en særlig lægelig kontaktperson. Det kaldes også for en patientansvarlig læge.

Din patientansvarlige læge har ansvaret for at koordinere og holde styr på dit samlede behandlingsforløb. Det er også din patientansvarlige læge, du altid kan henvende dig til, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Læs mere om den patientansvarlige læge

Maksimale ventetider

Der er særlige regler for ventetid, hvis der er mistanke om, at du har kræft eller allerede har fået konstateret kræft. Det betyder, at du har ret til at blive undersøgt eller behandlet inden for fastsatte maksimale ventetider. Fristernes for hvor lang tid ventetiden er,  afhænger af hvor i forløbet du er.

Fx har du ret til at komme til forundersøgelse inden for 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din henvisning. Hvis vi ikke kan tilbyde dig en tid inden for 14 dage, vil vi undersøge, om du komme til forundersøgelse på et andet hospital i stedet.

(Nogle få sygdomme har særlige tidsfrister. Det gælder fx hudkræft, som ikke er modermærkekræft, og kræft, som kræver knoglemarvstransplantation.)

Hvis fristerne ikke kan overholdes

I nogle tilfælde kan det hospital, som du er henvist til, ikke tilbyde dig forundersøgelse eller behandling inden for de maksimale ventetider. Hvis hospitalet ikke kan det, skal du informeres om det senest 11 dage efter, at de har modtaget din henvisning.

Da du har ret til at blive undersøgt og behandlet inden for ventetidsfristerne, kan du kontakte afdelingen, hvis du ønsker at vide, om du kan få en tid inden for fristen på et andet hospital uden for regionen. Hvis du vil beholde din tid, skal du ikke gøre noget.

Der er nogle undtagelser, hvor fristerne ikke gælder. Det er fx, hvis dit helbred gør, at du ikke kan behandles inden for ventetiderne.

Redaktør