​​​​​​​​

Psykiatri - særlige forhold

Særligt for patienter i psykiatrisk behandling.

Region Hovedstadens Psykiatri består af en række psykiatriske centre, der varetager den offentlige hospitalsbaserede behandling af psykiske sygdomme i Region Hovedstaden.
På et psykiatrisk center i Region Hovedstaden har du de samme rettigheder som andre patienter, med mindre der er grund til at anvende de særlige regler i psykiatriloven.

Hvis du indlægges, tilbageholdes eller behandles med brug af tvang, får du tildelt en patientrådgiver. Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig om dine rettigheder og om alle forhold i forbindelse med din indlæggelse, ophold og behandling på et psykiatrisk center.

Patientrådgiveren skal også hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Du kan på det psykiatriske center få materiale og nærmere oplysninger om dine rettigheder efter psykiatriloven.​

Læs mere om dine rettigheder i forbindelse med psykiatrisk behandling på psykiatriens hjemmeside

Du kan læse mere​​ om emnet i:

Redaktør