Alle patientrettigheder genindføres fra den 1. marts 2021

​Retten til hurtig udredning (udredningsretten) og det udvidede frie sygehusvalg (udredning eller behandling på et privathospital) er trådt i kraft igen.

Det betyder:

  • Er du henvist til udredning, og har hospitalet modtaget din henvisning den 1. marts 2021 og frem, er du omfattet af udredningsretten
  • Er du under udredning på hospitalet, og vurderer afdelingen den 1. marts 2021 og frem, at du skal behandles, så er du omfattet af det udvidede frie sygehusvalg
  • Er du henvist til udredning på hospitalet før den 1. marts 2021 eller startet behandling på hospitalet før den 1. marts 2021, kan du læse i dit indkaldelsesbrev, om du har mulighed for at blive udredt eller behandlet hurtigere.
Redaktør