Sundhedsjournalen på sundhed.dk

Sundhedsjournalen giver dig overblik over dine sundhedsdata fra hospitaler m.fl. Du får adgang ved at logge ind på den fælles offentlige sundhedsportal, sundhed.dk, med MitID.

​​​​​​​​​​

Selvbetjening

​Hvad er Sundhedsjournalen?

Sundhedsjournalen er en samling af dine personlige sundhedsdata, så du har nemmere ved at få overblik over dine egne data:

  • Egen læge: kontaktinformationer til din praktiserende læge
  • Medicin: oplysninger om den medicin, som du har fået ordineret af din læge og købt på recept på apoteket samt oplysninger om dine medicintilskud.
  • Journal fra hospital​
  • Organdonation: dine registreringer i donorregistret.
  • Livstestamente: med et livstestamente kan du sikre, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked.
  • Laboratoriesvar (blodprøver, urinprøver, vævsprøver m.m.)​​​
  • CAVE: oplysninger om eventuelle allergier
  • Henvisninger som din egen læge har skrevet.

Jeg forstår ikke, hvad der står i Sundhedsjournalen?

Selve dine sundhedsdata kommer fra en række data-kilder, og oplysningerne er skrevet fra sundhedsfaglig til sundhedsfaglig. Derfor kan der i data og notater være oplysninger, som du ikke umiddelbart forstår. Hvis det drejer sig om journaloplysninger, skal du spørge den hospitalsafdeling eller læge, som har behandlet dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg opdager oplysninger, som er forkerte?

Så skal du kontakte den organisation, som har registreret de forkerte oplysninger om dig. Det kan f.eks. være en hospitalsafdeling.

Kontakt borgersupporten hos Sundhed.dk, hvis du går i stå

Hvem kan bruge Sundhedsjournalen?

Alle borgere med MitID kan logge på sundhed.dk og kigge i deres egen sundhedsjournal. 

Der findes også en udgave af Sundhedsjournalen bygget til sundhedsfaglige, som viser data fra sa​mme kilder (på nær Donorregisteret og Livstestamentet). Der er lidt forskellige hensyn og regler for, hvilke betingelser der skal til for at få adgang til de forskellige kilder. Hensigten er, at dem, som behandler dig i sundhedsvæsnet, kan se dine  journaldata, hvilken medicin du får på recept osv.

Giv ​pårørende adgang

​Hvis du er over 15 år kan du give venner, familie og andre voksne adgang til din sygehusjournal og laboratoriesvar. 

Kan jeg tjekke hvilke behandlere, der ser mine oplysninger?

Når en behandler i sundhedsvæsenet slår op i dine patientoplysninger via sundhed.dk, registreres det i Min log.Du kan til enhver tid kontrollere, om der har været slået op i dine oplysninger via sundhed.dk (og i nogle tilfælde også uden om sundhed.dk) indenfor de seneste to år samt hvilke data, det drejer sig om.

Kan jeg spærre for, at mine data ses af sundhedsfaglige?

Ja, patienter kan modsætte sig at informationer i Sundhedsjournalen deles med sundhedsfaglige. Hvis du ønsker at privatmarkere data i journal fra sygehus, skal du benytte den elektroniske formular via Sundhed.dk. Hvis du ønsker laboratoriesvar privatmarkeret, skal du gøre opmærksom på dette, når prøverne bestilles af din læge. Medicinoplysninger kan privatmarkeres af din egen læge.​

​Er det virkelig alle laboratoriesvar som vises i Sundhedsjournalen?

Nej, det afhænger af, hvor prøven er taget, og hvem den er sendt til:
  • Boksen på overblikssiden kan vise fx svar fra sygehuses blodprøver.
  • Svar på vævsprøver eller mikrobiologiske prøver vises ikke i boksen på første side, men du kan kalde dem frem ved at klikke dig videre til alle laboratorieprøver

Se prøvesvar og journalnotater, når de ligger klar

Du kan se journalnotater, når de er journalført og godkendt, og prøvesvar, når de er klar. Der kan være op til 2 døgns forsinkelse. Det betyder også, at du kan se svar, som lægen endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå eller kontakte dig om. 

Har du spørgsmål til prøvesvar eller journalnotater, er du altid velkommen til at kontakte din læge eller hospitalsafdeling. 

Hvad er Cave og hvorfor er det med i Sundhedsjournalen?

Cave (latin for vogt dig eller undgå) er et medicinsk fagudtryk for lægemidler eller fødevarer, som en patient ikke bør få, typisk på grund af allergi. Du kan under CAVE i Sundhedsjournalen se, om en læge har registreret i din e-journal, at du har lægemiddel- eller fødevareallergi, som andre behandlere skal være opmærksom på. Denne oplysning er med af hensyn til din sikkerhed som patient, så du kan informere dine behandlere, hvis der mangler oplysninger om allergier.

Beskyttes data – er det sikkert?​​​

Ja, data sendes fra kilden og til Sundhedsjournalen i krypteret form. Der er kun adgang til data med en godkendt sikkerhedsløsning (MitID).​​

 Få hjælp

Hvis du oplever problemer med adgang til Sundhedsjournalen, kan du kontakte sundhed.dks borgersupport

Hvis du har spørgsmål til de oplysninger, du kan se i Journal fra sygehus, kan du skrive til ejournal@regionh.dk
Redaktør