Hvad koster det at benytte Tandlægevagten

​Her finder du oplysninger om behandling af:

Børn og unge under 18 år med folkeregisteradresse i Danmark

Voksne over 18 år

Behandling af store og akutte tandskader i Tandskadevagten.

Børn&unge under 18 år.

Al behandling af børn og unge (der har folkeregisteradresse i Danmark) er gratis. Undersøgelse og behandlng betales af barnets folkeregisterkommune.

Voksne over 18 år.

Voksne skal selv betale for behandlingen. Ud over behandlingen skal du betale et vagttillæg på min. +50% hverdage og lørdag formiddag og min. tillæg på + 100% lørdag aften og helligdage. Tillægets størrelse er fastsat iht. Sundhedsloven.

Behandlng af efterblødninger og større AKUT behandlingskrævende tandskader.

Behandling af efterblødninger og større AKUT behandlingskrævende tandskader (fx. blivende tand der er slået ud) er gratis iden behandlingen betales af RegionH. Det er den aktuelle diagnose på tandskaden der afgør om du selv skal betale eller udgiften betales af RegionH.

Redaktør