Betændelse i hjertet - behandling

Ved mistanke om betændelse i hjertet (endocarditis) skal man igennem en række undersøgelser. Betændelsen behandles med antibiotika.

Kort om behandlingen

Vi mistænker, at du har fået betændelse i din hjerteklap. Det kaldes endocarditis. Endocarditis er en betændelse i den hinde, som sidder på indersiden af hjertet og hjerteklapperne. 

Betændelsen skyldes oftest bakterier, der kommer til hjertet via blodet og sætter sig fast. Bakterierne kan komme fra mundhulen, huden, mave-tarm-systemet eller urinvejene. Bakterierne kan ødelægge hjerteklapperne, hvis betændelsen ikke behandles med det samme.

Betændelse i hjerteklappen udvikler sig forskelligt fra person til person. I nogle tilfælde udvikler sygdommen sig i løbet af få dage, og man kan blive meget syg på kort tid. I andre tilfælde udvikler betændelsen sig langsomt over uger eller måneder.

Du skal igennem en række undersøgelser, så vi kan bekræfte diagnosen. Hvis undersøgelserne viser, at du har betændelse i hjertet, skal du behandles med antibiotika, mens du er indlagt. Du får sprøjtet antibiotika ind via en blodåre i armen flere gange i døgnet. I nogle tilfælde kan du få behandling med piller i den afsluttende del af behandlingen.

Den medicinske behandling varer 4-6 uger. For cirka halvdelen af patienter med betændelse i hjertet, bliver en operation i hjerteklappen også nødvendig undervejs i behandlingen.

Da der løbende forskes i sygdommen, spørger vi dig eventuelt, om du vil være med i et forskningsprojekt, mens du er indlagt.

På hospitalet 

Vi stiller diagnosen ved en række undersøgelser

Før vi kan stille diagnosen endeligt, skal du igennem en række undersøgelser. Undersøgelserne foregår over flere dage, og du får mere information om de forskellige undersøgelser, inden du skal igennem dem. Du skal have lavet følgende undersøgelser:

 • Blodprøver.
 • Urinprøve.
 • Udvendig ultralydsundersøgelse af hjertet.
 • Indvendig ultralydsundersøgelse af hjertet gennem spiserøret.
 • Elektrokardiogram (EKG).
 • Røntgenundersøgelse af mund og kæbe, hjerte og lunger.
 • Undersøgelse og eventuelt behandling af tænderne.

Det kan også være nødvendigt at lave andre undersøgelser. Det taler vi med dig om.

Behandlingen

Vi giver dig antibiotika gennem et drop, som vi lægger i en blodåre på siden af halsen. Vi giver dig antibiotika 1-4 gange om dagen. Du får et stativ til droppet, så du kan bevæge dig rundt.

Hold munden ren

Du skal sørge for at holde din mund ren. Børst dine tænder 2 gange om dagen. Hvis du ikke selv kan, hjælper vi dig med det.

Du får taget blodprøver

Mens du er på hospitalet, får du taget blodprøver minimum 2-3 gange om ugen, så vi kan følge din behandling.

Vi måler blodtryk, puls og temperatur

Vi holder øje med dit dit blodtryk og din puls og måler begge minimum 2 gange dagligt, morgen og aften. Vi måler også din temperatur 2 gange om dagen.

Du bliver vejet

Vi holder øje med din vægt, som vi måler 2 gange om ugen.

Vi overvåger din hjerterytme

Vi sætter et trådløst apparat på din brystkasse, så vi kan overvåge din hjerterytme, mens du er i afdelingen. Apparatet fungerer kun inden for afdelingens fysiske rammer. Derfor anbefaler vi, at du bliver i afdelingen, da vi ellers ikke kan følge din hjerterytme. Hvis du er nødt til at forlade afdelingen, skal du fortælle os det.

Vi registrerer, hvad du spiser

I den første tid af din indlæggelse, registrerer vi, hvad du spiser og drikker. Det gør vi for at sikre, at du får den rigtige ernæring. Ernæring har stor betydning for, hvor godt du kommer dig under og efter din indlæggelse. Hvis du ikke har meget appetit, har vi forskellige muligheder for at opfylde dit behov for mad og drikke. Sygeplejersken kan lægge en plan sammen med dig.

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Nogle mennesker oplever ingen bivirkninger, mens andre oplever flere på én gang. Nogle af de mest almindelige bivirkninger ved behandlingen er:

 • kvalme
 • gener i munden
 • nedsat appetit
 • løs mave eller diarré
 • kløe eller rødme på kroppen.

Sig til med det samme, hvis du får disse eller andre symptomer.

Hold dig i gang

Selvom du føler dig træt og har mindre overskud, skal du bevæge dig så meget, som din krop kan holde til, da det har stor betydning for, at du kommer godt igennem forløbet. Der findes forskellige muligheder i og uden for afdelingen, fx gåture og træning. Prøv så vidt muligt kun at ligge i sengen, når du sover eller hviler dig.

Psykisk velbefindende

Det kan være svært at være væk fra egne omgivelser og pårørende, mens man er indlagt og i behandling. Du har mulighed for at få en samtale med en læge eller en sygeplejerske afhængig af dine og dine pårørendes behov.

Hjemme igen

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler.

Få mere viden

www.amagerhospital.dk/patientguiden og www.hvidovrehospital.dk/patientguiden kan du og dine pårørende få viden om dine rettigheder og få gode råd og redskaber, der hjælper dig i dit forløb.

Redaktør