Dropfinger

Læs mere om behandlingen samt efterbehandlingen af dropfinger.

Du har fået en dropfinger. Her kan du læse om behandling, træning og kontrol.

Dropfinger.
Dropfinger.

Hvad er en dropfinger

Dropfinger er en skade på strækkesenen ved fingerens yderled. Strækkesenen er den sene, som sørger for at strække yderleddet på fingrene. En dropfinger er en relativt hyppig skade, der oftest opstår ved, at man støder fingeren.

Behandling af dropfinger

Hvis du har fået en dropfinger, får du taget et røntgenbillede af fingeren. Billedet kan vise, om tilhæftningen af senen til yderleddet har revet et lille knoglestykke af. Hvis dette er tilfældet, kan en operation komme på tale.

Den hyppigste behandling er dog en lille metalskinne, som holder fingerens yderste led, strakt i 5-6 uger. Det giver senen ro til at gro sammen. Skinnen holdes på plads på undersiden af fingeren med et plaster.

Vigtigt for en korrekt behandling

For at behandlingen kan lykkes, er det vigtigt, at fingerens yderste led uafbrudt bevares i fuldt strakt stilling i hele behandlingsperioden. Blot et kort øjebliks bøjning i yderleddet betyder, at behandlingen skal starte forfra.

Skift af bandage

Du kan 2-3 gange i behandlingsforløbet fjerne skinnen for at rense/vaske fingeren – men du skal bruge en hjælper. Du skal holde fingeren overstrakt med den raske hånd, mens din hjælper fjerner skinnen, renser fingeren og lægger skinnen på igen. Hvis der er rester af plaster, fjernes det lettest med rensebenzin.

Kontrol

Du skal til kontrol på dit lokale sygehus eller hos din læge efter 6 uger. Det vil stå i lægebrevet, hvor du skal til kontrol.

Resultat af behandlingen

Det kan tage 6-12 måneder, før du kan strække fingeren helt. Selvom det er vigtigt med tidlig behandling, så viser erfaring, at behandling kan være vellykket helt op til 3 måneder efter skaden. Selvom fingeren bliver behandlet korrekt, kan resultatet blive en varig bøjet fingerspids. Fingeren kan blive deform, hvis skaden ikke bliver behandlet.

Træning

Træningen foregår ved at holde godt fast om mellemleddet og så starte bøje-strække-øvelser af yderleddet. I starten vil du bedst kunne træne ved at bøje yderleddet og så slappe af – og gentage denne øvelse mange gange. Hen ad vejen kommer der strække-effekt tilbage i yderleddet, og så er du godt på vej.

 

Du kan kontakte din egen læge eller Akuttelefonen 1813, hvis der er noget du er i tvivl om.

Redaktør