Følg Hjem Team

Information om følge-hjem-teamet.

Din udskrivelse er planlagt til D. ________ / ________ 20 ________ kl. ________

Billedet viser to personer, der holder i hånd.
Udskrivelse fra hospitalet.

Hvad er et følge-hjem-team?

Et følge-hjem-team er et tilbud fra hospitalet om, at du kan blive fulgt hjem i egen bolig den dag, du bliver udskrevet fra hospitalet.

Formålet med følge-hjem-teamet er at sikre dig en god udskrivelse. Følge-hjem-teamet vil gerne give dig en tryg overgang fra hospital til eget hjem, og vi vil gerne sikre, at du kan klare dig hjemme.

Følge-hjem-teamet og dig Inden du bliver udskrevet, får du en samtale med sygeplejersken eller ergoterapeuten i teamet om, hvordan din udskrivelse skal foregå.

Følge-hjem-teamet samarbejder med hospitalsafdelingen, hjemkommunen, eventuelle pårørende og din praktiserende læge omkring din udskrivelse. Dine pårørende er velkomne til at være til stede i hjemmet den dag, du bliver fulgt hjem.

Hvad kan følge-hjem-teamet?

  • Vurdere, med faglige øjne, hvordan du klarer dig i hjemmet.
  • Sikre at dine behov for hjælp fra hjemmepleje eller lignende er afdækket.
  • Sikre at dine behov for midlertidige hjælpemidler er afdækket.
  • Vejlede dig omkring forebyggelse af fald i hjemmet.
  • Gennemgå din medicin, udskrivningsbreve og recepter sammen med dig.
  • Arrangere kørsel fra hospitalet og hjem til dig, den dag du bliver udskrevet.
  • I særlige tilfælde følge op på din situation, enten med en telefonopringning eller et nyt besøg.

Praktiske oplysninger

Ved udskrivelsen bliver du fulgt hjem af:

  • Sygeplejerske Helle Bøge Dynesen Tlf. 26 30 01 86.
  • Ergoterapeut Maria Birgitta Sørensen Tlf. 26 30 01 88.

Hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med din udskrivelse, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi træffes hverdage mellem kl. 14 og 15.

Følge-hjem teamet har aftalt følgende efter udskrivelsen: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Redaktør