Hjælpemidler

Hjælpemidler til varig eller nedsat funktionsevne.

Har du i forbindelse med din behandling på hospitalet brug for hjælpemidler, skal du enten kontakte personalet på din afdeling eller din kommune.

Billedet viser en kørestol, et par krykker og en toiletforhøjer.

Har du en midlertidigt nedsat funktionsevne

Hvis du i forbindelse med en behandling på hospitalet har en midlertidig nedsat funktionsevne kan du i en afgrænset periode låne de nødvendige hjælpemidler på hospitalet. Efter en eventuel forundersøgelse og/eller efter udskrivelse kan du have brug for eksempelvis toiletforhøjer, kørestol eller stokke. Som led i behandlingen vil der blive taget stilling til dit behov for midlertidige hjælpemidler. Du er velkommen til at kontakte personalet.

Har du en varig nedsat funktionsevne

Du kan ansøge din kommune, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne og har brug for hjælpemidler, og når hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.
  • Er nødvendigt for at udøve et erhverv.
Redaktør