Hjerterytme - stødbehandling af forstyrrelse (DC-konvertering)

Formålet med stødbehandlingen er at afbryde en uregelmæssig hjerterytme, så hjertet kan finde en normal rytme igen.

Kort om behandlingen

Når du skal have en stødbehandling (DC-konvertering), er formålet at afbryde din uregelmæssige eller for hurtige hjerterytme, så hjertet kan finde sin normale rytme igen. Vi giver elektrisk stød gennem elektroder på brystkassen, mens du er bedøvet.

Du bliver indlagt dagen før behandlingen. Selve behandlingen varer 30 minutter, men du skal sætte hele dagen af. Der går tid med forberedelse, og bagefter holder vi øje med dig i 2 timer for at sikre os, at du har det godt, inden du tager hjem.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du bliver forkølet, får en infektion eller feber

Hvis du dagene op til behandlingen bliver forkølet, får en infektion i kroppen eller får feber, kan vi muligvis ikke lave behandlingen. Du skal derfor kontakte os hurtigst muligt, så vi kan vurdere, om du skal have en ny tid.

Tag blodfortyndende medicin

Har du haft uregelmæssig hjerterytme i mere end 2 dage, kan der dannes størknet blod i hjertets forkamre, som ved stødbehandlingen kan bevæge sig ud i kroppen som blodpropper. Du skal derfor have blodfortyndende medicin, som opløser størknet blod, inden vi kan give dig stødbehandling:

 • Hvis du får Marevan, skal du have taget blodprøver én gang om ugen i 3 uger, så vi kan holde øje med dit blods INR-værdi. INR-værdien fortæller, hvor hurtigt blodet størkner, og tallet skal ligge stabilt mellem 2 og 3, før du kan få behandling.
 • Hvis du får Eliquis, Lixiana, Pradaxa eller Xarelto, er det vigtigt, at du husker alle doser af medicinen i minimum 3 uger, før du kan få behandling. Glemmer du en dosis, skal du kontakte os, da vi er nødt til at udskyde.

Undgå Digoxin

Hvis du tager Digoxin, skal du holde pause på dagen for stødbehandlingen, medmindre du får andet at vide af lægen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til behandlingen kan du tage din vanlige medicin bortset fra Digoxin, selvom du faster.

Du skal tage medicinen før kl. 06.00 på dagen for din behandling.

På hospitalet

Samtale, blodprøver og EKG dagen før behandlingen

Dagen før behandlingen skal du til samtale med en sygeplejerske. Mød op i Hjertemedicinsk Ambulatorium, indgang 9, stuen, til den aftalte tid. Herefter skal du have taget et EKG (elektrokardiogram), hvor vi kontrollerer din hjerterytme.
Du bliver derefter indlagt på sengeafsnittet, hvor vi holder øje med, hvordan du har det og tager blodprøver.
Stødbehandlingen foregår dagen efter.

Du skal faste inden behandlingen

Du skal faste inden behandlingen. Det vil sige:

 • 6 timer før din behandling skal du stoppe med at spise.
 • 6 timer før skal du stoppe med at drikke mælkeprodukter og juice med frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i din kaffe eller te.
 • 2 timer før skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske. Vi anbefaler, at du som det sidste drikker et stort glas saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed.

Vi hjælper med de nøjagtige tidspunkter.

Fortæl os, hvis du har diabetes, da der så gælder nogle særlige forholdsregler.

Vi overvåger din hjerterytme

Du får en trådløs sender på din brystkasse, så vi kan overvåge din hjerterytme, mens du er i afdelingen.

Du får fuld bedøvelse

Din behandling foregår i fuld bedøvelse. Når du skal bedøves, får du lagt et drop i hånden. I droppet får du medicin, så du sover og ikke mærker noget.

Behandlingen

Når bedøvelsen virker, giver vi dig stød gennem 2 elektroder, som vi klistrer på dit bryst og din ryg. Det kan være nødvendigt at give mere end ét stød. Stødene hjælper dit hjerte til at få en normal rytme igen.

Opvågning efter behandlingen

Du vågner kort efter, at behandlingen er færdig. Når du vågner, er det normalt at være træt, og du kan føle dig svimmel, når du står ud af sengen. Vi hjælper dig med at komme op og i gang.

Du må spise og drikke efter behandlingen

Vi tilbyder dig noget at spise og drikke efter behandlingen.

Sig til, hvis du har ondt

Hvis du har smerter, lindrer vi dem. Fortæl os, hvis du har ondt eller er utilpas, så vi kan hjælpe dig.

Du skal fortsat have medicin i en periode

Efter behandlingen skal du fortsat tage medicin. Vi taler med dig om, hvilken medicin du skal tage og hvor længe. Hvis du er startet på en ny medicin, mens du var indlagt, har vi lagt en recept, så kan du hente medicinen på apoteket med det samme.

Risiko ved behandlingen

Ved nogle behandlinger er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

 • Forbigående lav puls eller blodtryk (hyppighed: ikke almindeligt): Lige efter behandlingen og i timerne efter kan din puls eller dit blodtryk falde midlertidigt. Det kræver sjældent behandling.
 • Let forbrænding (hyppighed: ikke almindeligt): Du kan få en let forbrænding, der hvor elektroderne har siddet. Huden kan være rød, og du kan opleve at have ondt. Det er ikke farligt og forsvinder af sig selv.
 • Blodprop (hyppighed: ikke almindeligt): Der kan dannes en blodprop i forbindelse med behandlingen. Hvis det sker, behandler vi dig.
 • Hurtig hjerterytme (hyppighed: sjældent): I de første timer efter behandlingen kan din hjerterytme blive hurtig. Alvorlige hurtige hjerterytmer ses dog sjældent.

Hjemme igen

Vigtige forholdsregler de første 24 timer

Når du har været bedøvet, gælder der nogle regler for dig de første 24 timer. Vær opmærksom på, at du:

 • ikke bør være alene
 • ikke må køre bil eller andre køretøjer
 • ikke må betjene maskiner
 • ikke bør drikke alkohol.

Hvis der ikke er nogen, der kan være hos dig, anbefaler vi, at du har en, du kan ringe til, hvis du har brug for hjælp.

Kom til kontrol

Efter din behandling bliver du tilbudt at komme til opfølgende kontrol hos os. Hvis vi ikke har aftalt en tid med dig på hospitalet, indkalder vi dig med digital eller fysisk post.

Til den opfølgende kontrol taler vi med dig om, hvordan du har det og laver eventuelt undersøgelser. Det kan være en god idé at skrive dine spørgsmål ned hjemmefra, så du husker at stille dem. Du er meget velkommen til at tage en pårørende med.

Hvis du oplever forværring inden din kontrol, skal du ikke vente, men i stedet kontakte os. Ved akut forværring skal du kontakte Akuttelefonen 1813.

Få mere viden

Redaktør