ICD forum

Patienter med en ICD-enhed og pårørende tilbydes at blive en del af ICD forum, hvor de kan modtage hjælp og vejledning af en sygeplejerske og tale om livet med ICD.

Et forum for patienter med en ICD-enhed og deres pårørende på Hvidovre Hospital

Et normalt liv med ICD

Det kan være en ganske overvældende oplevelse at opdage, man skal have en ICD-enhed resten af livet.
Det er almindeligt, at der opstår tanker og følelser hos dig og dine pårørende som reaktion på det, du har været igennem.

Derfor er du og din pårørende velkommen i vores ICD forum, som er et mødested for patienter med ICD-enhed og deres pårørende.

Hvad er ICD forum?

Et ICD forum er et sted, hvor du og din pårørende kan dele erfaringer, oplevelser og udfordringer fra jeres hverdag med andre patienter og deres pårørende, som er i samme situation som jer. Der vil være en sygeplejerske til stede, som styrer ICD forum, samt stiller sin faglighed og kompetencer til rådighed for jer.
Sygeplejersken kan besvare spørgsmål, undervise og eventuelt lave aftaler med andre faggrupper, hvis gruppen ønsker det. Det kunne f.eks. være en fysioterapeut, læge eller præst.

Mulige emner kunne være

  • Hvordan er det at leve med en ICD-enhed?
  • Hvad gør jeg, hvis jeg får stød?
  • Følelse af afmagt, når livet kan være svært
  • Hvordan foregår batteriskift?
  • Hvordan er det at få stød?
  • Medicin, virkning og bivirkning - hvad gør jeg?
  • Kørselsforbud
  • Hvad påvirker ICD-enheden?
  • Hvad med rejser og forsikringer?
  • Hvilke oplevelser har du som pårørende til en patient med ICD-enhed?

Tid og sted

Vi indkalder dig/Jer pr. brev, når der er deltagere nok til et hold.
Mødet finder sted hverdage mellem kl. 13:30 - 15:30. 
Der vil være fire mødegange med 2 - 4 ugers mellemrum.
Du/I skal møde i afsnit 253, som ligger i opgang 2, på ambulatorieetagen.
Henvend dig/Jer i receptionen i afsnit 253.

Tilmelding

Du/I kan tilmelde dig/Jer på telefon 38 62 29 27 på hveradge mellem kl. 08:00 - 15:00.
Har du/I tilmeldt dig/Jer, og bliver du/I alligevel forhindret i at deltage, vil vi gerne have besked hurtigst muligt.

Redaktør