Information om NetKOL

Information om NetKOL.

- Telemedicinsk kontrol for KOL-patienter

Mål din lungefunktion hjemmefra

Amager Hospital tilbyder dig hermed behandling af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) ved hjælp af telemedicinsk teknologi. Med udstyret kan du måle iltmætning, vægt og lungefunktion hjemmefra og tale med hospitalspersonalet over telefon eller ved en videosamtale over tablet.

Vores erfaring er, at mange patienter er glade for udstyret og den telemedicinske behandling, da de oplever en større tryghed og kontrol over deres sygdom. Samtidig sparer du transporten til ambulatoriet. Dog skal du komme til årskontrol 1 gang om året i lungeambulatoriet, hvor du taler med en læge.

Frivilligt tilbud

Det er et frivilligt tilbud. Hvis du vælger ikke at tage imod tilbuddet, vil det ikke få nogen indflydelse på dit forhold til lægen, hospital eller den behandling, du bliver tilbudt.

Læs venligst denne information grundigt igennem og spørg endelig personalet, hvis du har spørgsmål af nogen art.

Hvad er telemedicinsk udstyr?

Telemedicinsk udstyr består af en tablet - som er en lille trykfølsom skærm, et lungefunktionsapparat, iltmætningsmåler og en vægt, som sættes op i dit hjem. Du vil regelmæssigt skulle foretage målinger derhjemme, som hospitalet automatisk ser og bruger til at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag.

Fordele ved at være med

  • Du vil løbende let kunne kontakte sundhedspersonale på hospitalet, der kender dig og din sygdom.
  • Du vil, via gentagne målinger, lære din sygdom bedre at kende, og muligvis blive mere opmærksom på de tegn, som varsler forværringer i din KOL.
  • Du vil spare ventetid og transporttid til og fra ambulatoriet.
  • Endelig håber vi, at det telemedicinske udstyr vil give dig tryghed, forbedret livskvalitet og forebygge eventuelle indlæggelser.

Samtykke

Hvis du beslutter dig for at tage imod tilbuddet, skal du underskrive en erklæring om samtykke.

Du skriver under på:

  • at vi må videregive dit navn og adresse til Enhed for Logistik og Forsyning, som står for det telemedicinske udstyr.
  • at du er informeret om den telemedicinske behandlingsform.

Selvom du har underskrevet erklæringen om samtykke, kan du til enhver tid trække dig ud af den telemedicinske behandling, uden at det får nogen konsekvens for din videre behandling.

Opsætning af det telemedicinske udstyr

Enhed for Logistik og Forsyning vil kontakte dig og aftale en dag til opsætningen af udstyret i dit hjem. På den aftalte dag vil du få besøg af en tekniker, der vil sætte udstyret op og sikre, at det fungerer. I vil sammen foretage testmålinger og sende dem til hospitalet.

Der vil være god tid til, at du lærer at bruge udstyret, så du er tryg ved at bruge det.

Du vil også blive undervist i, hvornår og hvordan du skal handle, hvis der kommer unormale målinger.

Endelig er du altid velkommen til at kontakte lungeambulatoriet, hvis du er usikker på noget eller har spørgsmål.

Målingerne

Der er 3 målinger, du skal foretage:

  • Iltmætning: Der er en lille klemme tilsluttet skærmen via en trådløs forbindelse. Denne skal du sætte på din finger for at måle iltniveauet i dit blod. Dette gøres hurtigt og gør ikke ondt. Resultatet overføres automatisk til hospitalet.
  • Vægt: Du vil også få udleveret en vægt. Når du har vejet dig, indtaster du din vægt på skærmen.
  • Lungefunktion: Denne måling er en simpel pusteprøve i et apparat, der er tilsluttet skærmen. Du skal 3 gange puste kraftigt ud og måle. Du skal kun udføre pusteprøver i forbindelse med video-/telefonsamtale med en sygeplejerske.

Video-/telefonsamtaler i stedet for besøg

En video-/telefonsamtale er en konsultation over tablet eller telefon med en sygeplejerske fra lungeambulatoriet. Disse konsultationer vil så vidt muligt afløse de besøg, du hidtil har haft på ambulatoriet.

Tanken er, at du lettere og hurtigere kan komme til, hvis der er behov, og at du slipper for transporten til og fra ambulatoriet.

Dato og tidspunktet for video-/telefonsamtalen aftaler vi på forhånd, så du ved, hvornår du skal være hjemme.

Egen læge

Din egen læge vil blive orienteret om, at du får telemedicinsk behandling for din KOL.

Kommunen

Hvis du modtager hjælp fra kommunen, vil den ikke blive påvirket af denne form for behandling.

Risici og ulemper ved telemedicinsk behandling

Målinger:

Der er ingen gener ved måling af iltmætning eller vægt.

Nogle synes dog, at målingen af lungefuntionen er anstrengende. Denne måling vil dog kun blive fortaget i forbindelse med video-/telefonsamtalerne, hvor der er en sygeplejerske til at guide dig.

Telemedicinsk udstyr

Udstyret er på størelse med en lille bærbar computer og kan pakkes sammen, når du ikke bruger det.

Ansvar for udstyret

Da der er tale om et udlån, har du ansvaret for skader på det udleverede udstyr jf. udlånserklæringen.

Hvis du vælger at træde ud af den telemedicinske behandling, vil udstyret blive afhentet.

Klager og erstatning

Hvis du ønsker at klage over behandlingen, kan dette ske til Patientombuddet. Hvis der, mod forventning, opstår skader pga. procedurer, der alene er påkrævet som en del af denne behandling, udbetales der erstatning efter gældende retningslinier ifølge Patienterstatningen. Kopi af retningslinierne kan fås hos personalet.

Hvordan behandles mine data?

Dine data vil blive behandlet med den største fortrolighed på samme måde, som vi i dag behandler oplysningerne i din journal.

Resultatet af dine målinger vil blive overført og gjort til en del af din journal på hospitalet.

I forbindelse med opsætning af udstyret vil vi, som nævnt, sende dit navn og adresse til Enhed for Logistik og Forsyning, som står for opsætningen af udstyret i dit hjem. Disse informationer vil også blive behandlet med den største fortrolighed og vil ikke blive anvendt til andre formål af Enhed for Logistik og Forsyning.

Den ansvarlige og kontaktperson

Ansvarlig er Vesna Dzajic, som er overlæge i Medicinsk Afdeling på Amager Hospital. Derudover er vi 3 sygeplejesker, som varetager den telemedicinske funktion i afsnittet. Spørg endelig personalet, hvis du har spørgsmål af nogen art. Vi kan kontaktes på tlf. 33 62 82 33 på alle hverdage kl. 8.00 - 15.00.

Redaktør