K-vitamin-hæmmende medicin - behandling mod blodpropper

Medicinen Marevan, Marcoumar og Warfarin Orion bruges til at forebygge blodpropper. Behandlingen med denne medicin kaldes også en AK-behandling.

Kort om behandlingen

Du skal behandles med medicinen Marevan, Marcoumar eller Warfarin Orion, der forebygger blodpropper. Behandlingen kaldes også AK-behandling (antikoagulationsbehandling). Medicinen, som du behandles med, hæmmer omsætningen af K-vitamin i kosten og kaldes derfor også ”K-vitamin antagonister”. Medicinen gør, at blodet ikke så let størkner og danner blodpropper.

Hvor længe, du skal være i behandling, afhænger af din sygdom. Det kan variere fra måneder til resten af livet.

Sådan foregår behandlingen

Behandlingen

Du skal tage medicinen som piller. Medicinen får blodet til at størkne langsommere. Vi undersøger virkningen på blodets størkning ved en blodprøve, som kaldes INR (International Normaliseret Ratio). Uden behandling er INR 1. En INR på 2 betyder, at blodet er dobbelt så lang tid om at størkne, som normalt. Du får at vide, hvad din ideelle INR er. Som regel er det mellem 2 og 3, men for nogle patienter skal INR ligge mellem 2,5 og 3,5. Ved højere INR stiger risikoen for blødninger.

De første par uger skal du have taget blodprøver med få dages mellemrum, for at vi kan finde ud af hvilken dosis, du skal have. Hvis INR er for lav, skal du have en højere dosis, og hvis INR er for høj, sættes dosis ned. Når INR ligger stabilt på det rigtige niveau, kan der gå op til 4 uger imellem INR-kontrollerne.

Det er meget vigtigt for behandlingen, at du overholder kontrollen af INR. Kontrollen kan foregå enten i hospitalets AK-klinik eller hos din egen læge, afhængig af årsagen til behandling. Du har også mulighed for at blive oplært i selv at kontrollere INR. Oplæringen sker i AK-skolen på Frederiksberg Hospital, hvor du kan lære at bruge et apparat, der kan måle INR på en dråbe blod, du selv kan tage med et prik i fingeren. Vi taler med dig, hvis det er en mulighed for dig.

Efter hver INR-kontrol får du et doseringsskema, der viser, hvilken dosis du skal fortsætte med og din dato for næste INR-kontrol. Af praktiske årsager er det bedst, at du tager medicinen om aftenen, så vi straks kan ændre dosis, hvis INR ligger uden for det ønskede niveau.

Brug en doseringsæske

Du skal muligvis tage et forskelligt antal piller på de forskellige ugedage. Vi anbefaler, at du anskaffer dig en ugedoseringsæske, som du fylder efter hver INR-kontrol. Du må ikke selv ændre dosis.

Du får et AK-identitetskort

På hospitalet får du udleveret et AK-identitetskort, som du altid skal have på dig. Kortet fortæller, at du er i behandling med K-vitamin-hæmmende medicin. Du skal vise kortet, hver gang du skal til læge, tandlæge eller andre behandlere.

Det skal du være opmærksom på

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Ved behandling med K-vitamin-hæmmende medicin er den hyppigste bivirkning blødninger, hvis INR er for høj. I sjældne tilfælde (under 1 %) kan behandlingen give diarré, udslæt på huden eller hårtab. Bivirkningerne forsvinder, når behandlingen stopper. Hvis du oplever bivirkninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller din egen læge.

Søg straks læge, hvis du bløder kraftigt

Med den rette dosis af medicinen vil du sjældent mærke øget tendens til blødning. Hvis du kommer til skade og får mindre sår, vil blødningen stoppe af sig selv, men det kan tage lidt længere tid end normalt. Menstruation påvirkes kun lidt. Hvis du får kraftig eller usædvanlig blødning, skal du straks kontakte en læge. Uden for vores åbningstid skal du ringe til Akuttelefonen 1813. Usædvanlig blødning er:

 • store blå mærker
 • kraftig blødning fra tandkødet eller næseblod
 • blodig eller kaffegrumsfarvet opkastning eller opspyt
 • blodig eller sort afføring
 • blod i urinen
 • blødning fra underlivet
 • tegn på hjerneblødning (lammelse, talebesvær eller nedsat bevidsthed).

Kontakt os, hvis du bliver syg

Hvis du får infektioner eller får konstateret andre sygdomme, kan det påvirke behandlingen, så din dosis skal ændres eller kontrolleres ekstra. Kontakt derfor den, der kontrollerer din behandling, hvis du får:

 • feber
 • opkast
 • diarré
 • nyopdaget hjertesygdom, leversygdom eller stofskiftesygdom.

Kontakt os, hvis du får ny medicin

Både lægemidler, kosttilskud og naturmedicin kan påvirke behandlingen. Vær særlig opmærksom på:

 • Medicin mod svamp (fx Brentan®, Nizoral® og Ketoconazol):
  Medicin mod svampeinfektioner kan medføre kraftig stigning i INR både ved brug som creme, mundgel, shampoo og tabletter. Brug aldrig medicin mod svamp uden først at kontakte os.
 • Smertestillende medicin:
  Næsten alle former for smertestillende medicin medfører stigning i INR og dermed øget risiko for blødning. Det gælder både stærke smertestillende midler og alle de almindelige typer smertestillende medicin i håndkøb med acetylsalicylsyre, ibuprofen og paracetamol. Paracetamol i doser op til 4 tabletter om dagen giver dog sjældent større ændringer i INR. Hvis du har behov for kraftigere smertestillende behandling, kan vi arrangere ekstra kontrol af INR og regulere dosis ekstra, så INR kan holdes på det korrekte niveau.
 • Gigtmedicin:
  Mange typer gigtmedicin kan give tendens til ekstra blødning. Hvis du har gigt, skal du derfor være opmærksom på, at gigten bør behandles med medicin, som ikke øger tendensen til blødning.
 • Andre typer blodfortyndende medicin:
  Du må ikke tage anden blodfortyndende medicin, når du tager K-vitamin-hæmmende medicin, medmindre det er godkendt af en læge.
 • Kosttilskud og naturmedicin:
  Vær opmærksom på, at kosttilskud og naturmedicin også kan påvirke din behandling. Du må hverken begynde eller stoppe med at tage naturmedicin, før du har talt med os, da begge dele kan betyde, at din dosis skal ændres. Det gælder fx ginseng, midler med perikum, store doser C- eller E-vitamin og tranebærsaft.

Der findes mange andre typer medicin, som i større eller mindre grad kan have indflydelse på virkningen af den blodpropforebyggende behandling. Kontakt derfor altid den, der kontrollerer din behandling, hvis du får ny medicin, eller hvis du stopper med medicin.

Kontakt os, hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, skal du ofte holde pause med behandlingen. Kontakt os, så vi sammen kan planlægge din behandling op til og efter operationen.

Det er normalt ikke nødvendigt at holde pause med behandlingen forud for mindre operationer og almindelig tandbehandling. Du kan også godt blive vaccineret eller få andre indsprøjtninger, hvis din INR-værdi ligger på det planlagte niveau. Gør altid opmærksom på, at du er i behandling med forebyggende medicin mod blodpropper.

Kontakt os, hvis du bliver gravid

Hvis du bliver gravid eller planlægger at blive gravid, skal du kontakte os, da medicinen kan give fosterskader. Vi tilbyder dig i stedet en anden behandling, der ikke skader fosteret. Du skal skifte behandling inden 6. graviditetsuge. Du må gerne bruge Marevan og Warfarin Orion, mens du ammer, men ikke Marcoumar.

Kontakt os i god tid, hvis du skal ud at rejse

Hvis du skal ud at rejse, skal du give os besked i god tid. På den måde kan vi tilrettelægge din kontrol bedst muligt. Kontakt altid dit forsikringsselskab før udlandsrejser. Vi anbefaler, at du altid opbevarer din medicin, dit doseringsskema og dit AK-kort i håndbagagen, når du rejser.

Hold igen med K-vitamin

Din dosis medicin afhænger af, hvor meget K-vitamin, du spiser. Du skal derfor holde et stabilt niveau af K-vitamin i din mad og helst ikke spise for meget K-vitamin. Spis gerne ikke-grønne grøntsager som tomater, rodfrugter, blomkål hver dag, men vær opmærksom på, at følgende grøntsager har et særlig højt indhold af K-vitamin:

 • Grønkål.
 • Rosenkål.
 • Broccoli.
 • Spinat.
 • Kikærter.
 • Sojaprodukter.
 • Sushitang.
 • Grøn te (drik ikke over 3 krus om dagen).

Hold igen med alkohol

Drik ikke mere end højst 3 genstande på en dag, da større mængder alkohol fører til stigning i INR og dermed giver risiko for blødninger.

Undgå kontaktsport

Du må meget gerne dyrke motion, men undgå kontaktsport med risiko for mange skader.

Få mere viden

www.amagerhospital.dk/patientguiden og www.hvidovrehospital.dk/patientguiden kan du og dine pårørende få viden om dine rettigheder og få gode råd og redskaber, der hjælper dig i dit forløb.

Redaktør