KOL-skolen

Information om KOL-skolen.

Formålet er at give viden og redskaber til mestring af sygdommen samt fysisk træning.

Billedet viser tre kvinder ude og gå.

KOL-skolen på Amager Hospital

KOL-skolen er et træningstilbud til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL).

Forløbet i KOL-skolen varer 12 uger og foregår på hold bestående af 10-12 deltagere. I forløbet får du mulighed for at udveksle erfaring og gode råd med andre KOL-patienter.

Hvem kan deltage?

KOL-skolen er et tilbud til patienter med svær til meget svær KOL, som har:

 • tiltagende besvær med at klare dagligdagens gøremål
 • tiltagende åndenød
 • aftagende funktionsniveau og
 • er motiverede for træning.

Du bliver henvist til KOL-skolen af Lungemedicinsk Afdeling, Lungemedicinsk Ambulatorium eller evt. af egen læge.

Hvilke mulige konsekvenser har KOL for din dagligdag?

KOL er karakteriseret ved hoste, åndenød og slim i luftvejene, hvilket medfører en nedsat lungefunktion. Hvis du har KOL, kan det have nogle konsekvenser for dig og dit liv.

Mulige konsekvenser af KOL er, at man:

 • er angst for at bevæge sig og derved har en mere stillesiddende livsstil
 • har et nedsat funktionsniveau
 • oplever tab af muskelmasse og forringet kondition
 • har et større vægttab
 • oplever at blive socialt isoleret
 • udvikler en depression.

Hvad kan du opnå ved at deltage i KOL-skolen?

KOL-skolen er et tilbud, der skal være med til at forbedre din livskvalitet og dine muligheder for at leve et aktivt liv trods KOL.

Det er formålet med KOL-skolen, at du:

 • lærer at kontrollere og mindske åndenød
 • får forbedret din fysiske formåen og din kondition
 • får en større forståelse for og indblik i din sygdom og behandling
 • opnår færre genindlæggelse og/eller tilbagefald pga. forværret sygdom
 • opnår et nedsat medicinforbrug
 • evt. opnår mindsket social isolation og et større netværk.

Fakta om KOL-skolen

Træningen foregår mandag og torsdag kl. 11.00-12.00, samt mandag og fredag kl. 12.45-13.45 og består af styrke- og konditionstræning. De fleste mandage og få torsdage er der desuden tværfaglig undervisning fra kl. 12.00-12.45.

Undervisningen foretages af en læge, sygeplejerske, ergoterapeut, socialrådgiver, fysioterapeut, præst og diætist.

Det er gratis at deltage.

Hvis dine pårørende er interesserede, er de velkomne til at deltage i undervisningen.

Praktisk information

Hvis du bliver forhindret i at deltage, kan du melde afbud på tlf. 38 62 82 33.

Du kan spørge personalet om dine transportmuligheder, hvis du ikke selv kan komme til hospitalet.

Redaktør