Kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm

Information om kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm.

Mødested:

Amager Hospital, Endoskopien
Indgang 3, 1. sal
Italiensvej 1, 2300 S

Hvad er en gastroskopi?

Gastroskopi er en kikkertundersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Hertil benyttes en tynd bøjelig kikkert på tykkelse med en lillefinger. Kikkerten føres gennem munden ned i spiserøret og mavesækken til tolvfingertarmen.

Igennem kikkerten, kan man føre forskellige instrumenter, så det er muligt at tage vævsprøver samt foretage behandlinger, for eksempel standse blødninger, udvide forsnævringer eller fjerne polypper.
En gastroskopi varer typisk 5-10 minutter.

Faste

Du må spise mad indtil 6 timer før undersøgelsen. Du må drikke vand og andre klare væsker indtil 2 timer før undersøgelsen.

Kan jeg tage min sædvanlige medicin?

Hvis du får livsvigtig medicin, kan du tage denne med et lille glas vand om morgenen.

Hvis du har sukkersyge, bedes du gøre hospitalet opmærksom på dette, så du får tid til undersøgelsen tidligt på dagen. Hvis du får sukkersygetabletter, skal du ikke tage tabletterne om morgenen, men først til det næste måltid efter undersøgelsen. Hvis du får insulin, skal du ikke tage morgendosis.

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du kontakte afdelingen på telefon: 38 62 20 55 og meddele dette.
Hvis du kun tager et præparat indeholdende acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl, Hjerdyl, Hjertemin, Magnyl Svage) eller dipyridamol (Dipyridamol, Persantin, Asasantin Retard), behøver du intet foretage dig.

Tænder

Hvis du har fået indsat kroner, stifttænder, broer og lignende, bedes du oplyse dette, når du kommer til undersøgelsen.
Hvis du har protese, skal den tages ud inden undersøgelsen.
For at beskytte dine tænder, vil du få sat en tandbeskytter i munden.

Lindrende medicin til undersøgelsen

Da undersøgelsen kan være forbundet med ubehag, vil du blive tilbudt at få beroligende medicin. Medicinen gives gennem et lille plasticrør (drop), som lægges i en blodåre i armen. Endvidere vil du blive tilbudt lokalbedøvelse i svælget.

Du skal være opmærksom på, at hvis du får beroligende eller smertestillende medicin til undersøgelsen, må du de næste 24 timer ikke køre bil, cykle eller betjene farlige maskiner. Da medicinen kan påvirke dømmekraften anbefales det, at du ikke træffer juridisk bindende beslutninger samme dag.

I visse tilfælde kan den beroligende medicin medføre, at du efterfølgende har svært ved at huske den information, der gives efter undersøgelsen. Det kan derfor være en god ide, at en pårørende hører informationen sammen med dig.

Risiko ved undersøgelsen

Gastroskopi er generelt en sikker undersøgelse. Der ses komplikationer hos 1 ud af 10.000 undersøgelser, hvilket kan vise sig ved overfølsomhed eller kraftig reaktion på den beroligende medicin, blødning fra slimhinden eller meget sjældent hul på spiserør, mavesæk eller tolvfingertarm.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå tandskade ved gastroskopi. Hvis det er sket, skal du straks kontakte afdelingen for at få nærmere vejledning.

Efter undersøgelsen

Når undersøgelsen er afsluttet, og der er gået mindst 1 time efter, at du har fået lokalbedøvelse i svælget, kan du i de fleste tilfælde spise og drikke frit.

Hvis der ikke er givet lindrende medicin, kan du forlade afdelingen, så snart du er informeret om undersøgelsesresultatet og den videre plan for din behandling.

Hvis du har fået lindrende medicin, skal du forvente, at du efter undersøgelsen observeres i afdelingens opvågningsafsnit, indtil du føler dig klar til at komme hjem.

Opvågningsafsnittet er primært for patienter, hvorfor dine pårørende bedes vente i venterummet.

Afdelingen kan tilbyde drikkevarer efter undersøgelsen, men ikke mad – derfor kan det være en god ide at medbringe en madpakke.

I timerne efter undersøgelsen kan der være svien i halsen eller trykken i maven. Dette svinder af sig selv.

Ved mistanke om bivirkning eller komplikation til undersøgelsen bedes du kontakte hospitalet: På hverdage mellem kl 08.00 og 13.00 kan du kontakte endoskopiafsnittet på telefon: 38 62 20 55.

Uden for dette tidspunkt kan du kontakte Gastroenhedens akutte modtageafsnit på telefon: 38 62 57 62.

Svar på undersøgelsen

Inden du forlader endoskopiafsnittet, vil du blive informeret om resultatet af undersøgelsen og eventuelle forholdsregler efter undersøgelsen.

Hvis der er taget prøver ved undersøgelsen, vil du blive informeret om, hvordan du får svar på disse.

Vær opmærksom på

Det anbefales, at du ikke medbringer værdigenstande (smykker, penge og lignende), da disse ved bortkomst ikke erstattes af sygehuset.

Det er ikke tilladt at ryge på hospitalet samt på hospitalsområdet.

Hvis du er bloddoner, bedes du kontakte blodbanken med henblik på evt. karantæne

https://www.hvidovrehospital.dk/
Scan koden med din mobil og læs mere om afdelingen.
Redaktør