Kritisk sygdom - engangssum

Information om ordninger gennem arbejde eller faglige organisationer, som kan give mulighed for udbetaling af en engangssum ved kritisk sygdom.

Mange mennesker er i dag gennem deres arbejdsplads eller faglige organisation omfattet af en pensions- og gruppelivsordning. Denne ordning kan give mulighed for udbetaling af en engangssum ved kritisk sygdom.

Hvilke sygdomme

Du kan få engangssummen udbetalt ved en række sygdomme.

De fleste kræftsygdomme er omfattet af ordningen, ligesom blodprop i hjertet, bypassopererede tilfælde af coronarsclerose, hjerteklapkirurgi, hjerneblødning, dissemineret sclerose, amyotrofisk lateralsclerose, nyresvigt, større organtransplantationer og aids i udbrud.

Hver enkel forsikringsordning har egne regler om, hvilke sygdomme der giver mulighed for udbetaling af engangssum ved kritisk sygdom.

Udbetaling

Du kan få engangssummen udbetalt, når diagnosen er stillet, også selv om du stadig er i ansættelse og får løn.

Betingelser

Betingelserne for at få udbetalt engangssummen er ofte, at:

  • diagnosen er stillet, efter ordningen er indført i pensionskassen eller forsikringsordningen. Nogle ordninger har dog karensperiode på op til seks måneder
  • diagnosen er stillet, før du fylder 60 år (flere og flere pensionsordninger har udvidet aldersgrænsen til 65 og 67 år)
  • diagnosen er stillet på et tidspunkt, hvor du er dækket af pensionskassens ydelser (det vil ofte sige, at du har et aktivt medlemskab). 

De enkelte pensionskasser og forsikringsordninger har hver deres betingelser for udbetaling af engangssum ved kritisk sygdom. Derfor anbefaler vi, at du kontakter din egen pensionskasse eller forsikringsselskab for at få nærmere oplysning.

Hjertemedicinsk Afsnit C

Opgang 5, stuen
Tlf.: 38 62 82 77

Amager Hospital

Italiensvej 1
2300 København S
Tfl.: 38 62 82 82
www.amagerhospital.dk

Redaktør