Måling af kalkindholdet i knoglerne

Information om dexa-skanning.

Ved DEXA-skanning (Dual energi X-ray Absorption, forkortet: DEXA) måles knoglernes kalkindhold ved hjælp af røntgenstråling.

Billedet viser en dexa-skanner.
Dexa-skanner.

Hvad kan undersøgelsen vise?

En DEXA-skanning er en røntgenundersøgelse, der måler kalkindholdet i knoglerne. Undersøgelsen kan vise, om der er tegn på knogleskørhed.

Er der nogle forberedelser til undersøgelsen?

Nej, men hvis du er gravid eller ammer, skal du gøre personalet opmærksom på det, så vi kan vurdere, om undersøgelsen skal gennemføres.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du ligger på et leje, mens skanneren kører hen over kroppen. Vi undersøger sædvanligvis lænden og den ene hofte. Som hovedregel kan du beholde tøjet på under skanningen. Metalgenstande (smykker, nøgler, bælter og mønter) skal dog fjernes. I alt varer undersøgelsen ca. 30 minutter.

Er der ubehag ved undersøgelsen?

Du skal ligge stille under undersøgelsen. Den røntgenstråle, som vi måler med, er svag og ufarlig.

Hvordan får jeg svar på undersøgelsen?

  • Hvis du er indlagt, får du svar på undersøgel- sen, inden du bliver udskrevet.
  • Er du ikke indlagt, får du svar ved næste besøg i det ambulatorie du er tilknyttet.
Redaktør