Til de efterladte

Information om de praktiske forhold, man som efterladt skal forholde sig til.

Det er ikke let at miste et menneske, som man har været knyttet til. Følelsesmæssigt er det ofte overvældende, og det praktiske, f.eks. begravelse eller bisættelse, kan virke uoverskueligt. Med denne pjece vil vi informere om nogle af de praktiske forhold, man som efterladt skal forholde sig til.

Det allerførste, du skal gøre dig klart, er, at du ikke behøver at træffe nogen beslutning vedrørende begravelsen det første døgns tid. Det er vigtigt at huske, at der er tid til at tage de rigtige beslutninger.

Regler ved dødsfald

Dødsfaldet skal efter gældende lovgivning indberettes inden 48 timer til Kirkekontoret i det sogn, den afdøde boede i. Dette gælder også, selvom den afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Du kan selv kontakte præsten eller kordegnen, eller du kan lade bedemanden gøre det.

Spørgsmål vedr. begravelse eller bisættelse skal rettes til Kirkekontoret eller bedemanden.

Du kan tage afsked

Indtil bisættelsen/begravelsen vil den afdøde befinde sig i kapellet på Amager Hospital, hvor du er velkommen til at se den afdøde. For mange mennesker kan det være en hjælp at se den afdøde og få sagt farvel. Hvis det virker skræmmende eller svært, kan det hjælpe at bede en nær ven, et familiemedlem eller en sygeplejerske om at være til stede.

Kapellet

Telefon: 38 62 84 74
Åbningstid: mandag til fredag kl. 8.00-14.00.

Du kan også kontakte afsnit: ____________________
Telefon: 38 62 ____________

Praktiske opgaver

Der er nogle praktiske opgaver i forbindelse med bisættelsen/begravelsen. Du kan selv sørge for det, eller du kan få en bedemand til at hjælpe dig. Der er ikke pligt til at bruge en bedemand, men det kan for mange være en god hjælp.

Hvis du ordner det praktiske selv, skal du kontakte præsten eller kordegnen på Kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl, og anmelde dødsfaldet. Du skal oplyse afdødes personlige data, om afdøde skal begraves eller brændes m.m. Dette gælder uanset afdødes trosretning eller medlemskab af folkekirken.

Dokumenter, som skal medbringes

  • Den afdødes sygesikringsbevis
  • Afdødes fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest
  • Evt. vielses- eller partnerskabsattest

Dødsattest

Hospitalets læge skriver en elektronisk dødsattest, som udleveres til den, der skal stå for bisættelsen/begravelsen, og en kopi sendes til Sundhedsstyrelsen, der registrerer dødsfaldet i Dødsårsagsregistreret.

Attesten indeholder oplysninger om afdødes personlige data, tid og sted for dødens indtræden, lægens erklæring om ligsyn og oplysninger om dødsårsag. Er der foretaget obduktion, fremgår også lægens observationer herfra.

Dødsattesten udleveres fra hospitalets kapel til de nærmeste pårørende eller til en bedemand.

Afdødes ejendele

Tøj og andre personlige ejendele udleveres til nærmeste pårørende af personalet i hospitalsafdelingen. Værdigenstande/ejendele afleveres fortrinsvis af plejepersonalet og kun i akutte tilfælde af portører.

Udenfor åbningstiden lægges opbevaringen i boksen i Akutklinikken, 1. sal. Hvis de ikke er blevet udleveret, følger ejendelene den afdøde til kapellet. Her kan det hentes mandag-fredag - se telefonnumre.

Værdigenstande skal opbevares på hospitalet indtil Skifteretten har udstedt skifteretsattest. Herefter kan hospitalet udlevere ejendelene til pårørende mod forevisning af attesten. Det finder sted i Patientservice på Amager Hospital. For at du kan afhente ejendelene, skal du rette personlig henvendelse til Patientservice på tlf. 23 10 88 91 og lave en aftale.

Patientservice holder til i opgang 2, 2. sal, Italiensvej 1, 2300 København S.

Fortæl dine nærmeste, hvordan du har det

Familie og venner vil som regel gerne hjælpe dig, men det kan være svært for dem at vide, hvordan de kan støtte dig. Derfor er det vigtigt, at du fortæller andre, hvordan du har det, og hvad du gerne vil have hjælp til. Du ved selv bedst, hvilken hjælp du har brug for, og hvem du har brug for hjælp af.

Bliver det for svært at komme igennem sorgen, kan du søge hjælp hos din læge og evt. få en henvisning til psykolog. Du kan også søge hjælp hos en præst eller tilsvarende f.eks. imam eller rabbiner afhængig af trossamfund.

Hvis du vil vide mere

Danske Bedemænd har udgivet pjecen ”Når nogen dør”. Det er en kortfattet vejledning i de praktiske og juridiske forhold omkring dødsfald, begravelse og skifte.

Derudover kan praktiske råd og støtte fås via Kirkeministeriets hjemmeside og hospitalernes etniske ressourceteam (patienter med anden etnisk baggrund end dansk).

Danske Bedemænd: www.bedemand.dk/brochurer

Kirkeministeriet: www.km.dk/borgerinformation

Etnisk Ressourceteam: http://ressourceteam.dk/

Relevante telefonnumre

Amager Hospital

Telefon: 38 62 38 62

Patientservice, Amager Hospital

Telefon: 23 10 88 91

Kapellet, Amager Hospital

Telefon: 38 62 84 74

Hospitalspræst, Amager Hospital

Præsten træffes bedst mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30 – 13.00 på tlf. 50 51 15 86.

Læs mere på hospitalets hjemmeside: https://www.amagerhospital.dk/raad-og-rettigheder/Patientguiden/undersoegelse-for-en-sygdom/Hjaelpere-fagpersoner-du-kan-bruge/ Sider/Hospitalspraest-og-imam.aspx

Skifteretten København

Telefon: 99 68 73 40

Etnisk Ressourceteam

Telefon: 35 45 42 06

Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter

Telefon: 35 25 75 00

www.cancer.dk

Forsikringsoplysningen

Telefon: 41 91 91 91

www.forsikringogpension.dk

ÆldreSagen

Telefon: 33 96 86 86

www.aeldresagen.dk

Livslinien

Telefon: 70 20 12 01

Redaktør