Undersøgelse af fedtindhold i afføring (patientvejledning)

Denne patientvejledning giver instruktion i, hvordan man opsamler og afleverer afføring (fæces) i forbindelse med undersøgelse for fedt i afføringen.

Vejledning til opsamling af afføring (fæces) til undersøgelse af fedtindholdet i afføringen.

Forberedelse

Du må spise og drikke, som du plejer og indtage din sædvanlige medicin.

Du må dog ikke indtage afføringsmidler af nogen art, heller ikke hørfrø, Microlax, paraffinolie eller amerikansk olie eller fordøjelsesenzymer (f.eks. Pancrease, Pankreatin eller Pankreon) i to døgn før opsamling, og i de tre døgn opsamlingen varer, med mindre du har aftalt med din læge, at det skal tages under opsamlingen.

Sådan foregår opsamlingen

Du skal opsamle tre døgn i træk. Du har fået udleveret tre spande, én til hvert døgn. Du kan med fordel bruge spanden som bækken (toiletspand), dog kun til afføring - der må ikke komme urin i spanden. Toiletpapir, plastposer og lignende må heller ikke efterlades i spanden.

Opsamlingen begynder 1. dag på et bestemt tidspunkt (f.eks. klokken 08.00), og dette døgns opsamling slutter næste dag på samme tidspunkt. Al den afføring, du producerer i løbet af døgnet, skal opsamles. 

  • Datoen for opsamlingen, navn og CPR-nummer noteres på spanden ved starten på opsamlingen. 
  • Låget til spanden skal trykkes godt til for at slutte tæt.
  • Hvis noget afføring går tabt, for eksempel ved toiletbesøg uden for hjemmet, må du starte et nyt opsamlingsdøgn næste dag.
  • Hvis du i et eller flere døgn ikke har afføring, noteres ”Tom” på spanden, og du afleverer spanden tom.
  • Du skal aflevere de tre lukkede spande samlet hurtigst muligt efter opsamlingen. Spandene kan dog opbevares på køl ved 5 grader C i 4-5 dage. 

Aflevering af spande

Du skal aflevere de tre spande samlet til:
_______________________________________________________________
(udfyldes af rekvirerende læge)

Svar på undersøgelsen

Du får sædvanligvis svar på undersøgelsen ved næste ambulante besøg eller, hvis du er indlagt, ved stuegang, så snart svaret foreligger. Eventuelt laver afdelingen en anden aftale med dig.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på telefon: _________________
(udfyldes af rekvierende læge)

Redaktør