Velkommen til Endokrinologisk Ambulatorium

Information om Endokrinologisk Ambulatorium.

Velkommen til Endokrinologisk Ambulatorium på Amager Hospital. I denne pjece har vi samlet nogle af de informationer, du og dine pårørende kan få brug for. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har brug for yderligere information.

I Endokrinologisk Ambulatorium er er vi specialister i at behandle sukkersyge, stofskiftesygdomme og knogleskørhed. ”Endokrinologi” betyder læren om de indre kirtler og hormoner.

I ambulatoriet kan du møde læger, diætister, sygeplejersker, sekretærer og fodterapeuter. Afhængig af hvilken problematik du har, tilbyder vi kontakt med de relevante behandlere.

Hvad skal jeg medbringe?

  • Udfyldt oplysningsskema (du får tilsendt et skema, du skal udfylde).
  • Al din medicin.
  • Kopier af skrivelser fx fra røntgenundersøgelser eller andre undersøgelser foretaget hos private klinikker.
  • Din plejejournal (hvis du har hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske).
  • Målinger fra de sidste fire-fem dage (hvis du har sukkersyge).

Du får to kontaktpersoner 

Som en del af dit forløb får du efter dit første besøg to kontaktpersoner, en læge og en sygeplejerske. De bestræber sig på at give dig et godt, velinformeret og sammenhængende behandlingsforløb.

Kontaktpersonerne er ansvarlige for, at der er en behandlingsplan, og det er dem, som har overblik over dine undersøgelser, behandling og det videre forløb. Hvis du har spørgsmål imellem dine besøg i ambulatoriet, er du velkommen til at ringe og spørge efter dine kontaktpersoner.

Skriv dine spørgsmål ned

Inden dine besøg i ambulatoriet kan du forberede dig ved at skrive eventuelle spørgsmål ned. Det kan være en hjælp til, at du får svar på det, der er vigtigt for dig.

Ventetid

Vi gør, hvad vi kan for, at du ikke skal vente unødigt , men der kan opstå akutte situationer, som skaber ventetid. Det er derfor en god idé at medbringe læsestof eller lignende. Hvis du har insulinbehandlet sukkersyge, kan det være en god idé at medbringe et lille mellemmåltid.

Pårørende

Du er velkommen til at medbringe en ledsager til undersøgelser og konsultationer, som kan støtte og være med til at huske, hvad der bliver talt om. Du har altid ret til at tale alene med lægen, hvis du ønsker det. Lægeundersøgelsen foregår altid uden andres tilstedeværelse.

Afslutning af forløb

Inden du afslutter dit forløb i ambulatoriet, orienterer vi dig om den videre behandling. Du får samtidig at vide, hvilke hensyn du skal tage til dit helbred.

Vi sender din læge et resumé af dit behandlingsforløb samt et udskrift af den medicin, du eventuelt skal tage fremover. Du skal selv kontakte din egen læge og aftale tid til en eventuelt foreslået opfølgning.

Elektronisk journal

Praktiserende læger, speciallæger, hospitalslæger og andre sundhedspersoner, kan i den elektroniske journal (E-journal) hente oplysninger om dig, som er nødvendige i forbindelse med aktuel behandling. Hvis du ikke ønsker dette, skal du oplyse det til den første konsultation. Du kan selv se indholdet i din journal på www.sundhed.dk, hvis du er over 15 år og har MitID. Journaloplysningerne er tilgængelige i e-journal 14 dage efter dit besøg.

Patientvejleder

Du har mulighed for at henvende dig til patientvejlederen både før, under og efter dit forløb på hospitalet, hvis du har spørgsmål angående patientrettigheder, frit sygehusvalg, klageadgange mm.. Patientvejlederen har tavshedspligt. Patientvejlederen træffes på telefon 38 66 66 31.

Mad og drikke

Der er fri adgang til vand og saft i venteværelset. Hvis du har brug for noget at spise, er der en automat i stueetagen ved indgang 5 eller indgang 3.

Rygning

Amager Hospital er røgfrit både udendørs og indendørs.

Værdigenstande og glemte sager

Amager Hospital erstatter ikke stjålne eller mistede ting. Du er derfor selv ansvarlig for dine ejendele, og vi anbefaler, at du tager så få ejendele som muligt med. Hvis du har glemt eller mistet ejendele på hospitalet, skal du kontakte ambulatoriet eller Patientservice. Amager Hospital opbevarer glemte sager i ca. 6 måneder.

Find vej

Hvis du er med offentlig transport

Du kan komme til Amager Hospital ved at tage metroen til Lergravsparken (gå ad Backersvej) eller Amager Strand (gå ad Italiensvej).

Hvis du er i bil

På hospitalets hjemmeside, www.amagerhospital.dk/find-vej, kan du se en oversigt over parkeringspladser. Det er gratis at holde på parkeringspladserne på hospitalets grund. På nogle af pladserne er der en tidsbegrænsning på, hvor længe du må holde der. I så fald fremgår det af skiltning ved pladserne.

Dine muligheder for betalt transport

Har du ret til kørsel til og fra behandling, skal du selv bestille din kørsel ved at ringe til Køselsservice Syd på tlf. 38 69 70 00. Transporten foregår som udgangspunkt via opsamlingsbusser. Når du skal hjem igen, bestiller ambulatoriet din transport - du skal påregne ca. en times ventetid før afhentning.

Hvis du skal melde afbud

Er du forhindret i at møde til et aftalt besøg, kan du kontakte vores sekretær på telefon 38 62 82 11 mellem 8.00-15.00.

Kontakt ved akut sygdom/uden for åbningstid

Hvis du bliver akut syg eller får behov for lægehjælp uden for ambulatoriets åbningstid, henviser vi til 112, Akuttelefon 1813, akutmodtagelse eller egen læge.

Redaktør