Velkommen til Fællesambulatoriet

Information om Fællesambulatoriet.

Fællesambulatoriet er et tilbud til patienter, som ikke behøver indlæggelse. I denne pjece kan du læse de informationer, du og dine pårørende kan få brug for, når du er patient i Fællesambulatoriet. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har brug for yderligere information.

I Fællesambulatoriet modtager vi patienter, der skal undersøges og behandles for medicinske sygdomme. I ambulatoriet møder du og dine pårørende læger, sygeplejersker og sekretærer.

Før dit første besøg

Inden dit første besøg får du b.la. tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde og tage med til din første lægesamtale. Hvis du har svært ved at udfylde oplysningsskemaets punkt om din medicin, kan du tage al medicinen med til det første besøg.

Få en påmindelse

Du har mulighed for at få en sms-påmindelse om din aftalte lægetid. Du tilmelder dig via Nemsms på borger.dk.

Første besøg

Ved din første lægesamtale, vil der blive lagt en undersøgelses- og behandlingsplan sammen med dig. Efter du har talt med lægen, vil du og din kontaktsygeplejerske lægge en plan for de følgende dages undersøgelser og mødetider. Du får et kort med dine mødetider og navne på dine kontaktpersoner.

Ventetid

Når du skal til undersøgelse og/eller behandling i Fællesambulatoriet, skal du betragte opholdet som en indlæggelse i dagtiden. Selvom vi prøver at planlægge undersøgelser og behandlinger med så lidt spildtid som muligt, kan du opleve ventetid. Oftest varer et besøg mellem en og tre timer.

Pårørende

Du er velkommen til at tage en pårørende med som ledsager til undersøgelser og konsultationer. Mange har glæde af at tage en ledsager med, både som støtte og som en hjælp til at huske, hvad der er blevet talt om.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at komme til den aftalte tid, beder vi dig ringe afbud hurtigst muligt. Så kan vi tilbyde tiden til en anden patient.

Mad og drikke

Der er fri adgang til vand, saft, kaffe, the, sandwich og frugt i venteværelset. Du kan købe mad og drikke i automatcaféen i venteområdet i indgang 3. Der skal benyttes dankort, da caféen ikke kan modtage kontanter.

Internet

Du kan få adgang til internettet via trådløst netværk. Personalet kan hjælpe dig med en adgangskode.

Find vej

På Amager Hospitals hjemmeside under ”Find vej”, kan du finde informationer om offentlig transport til og fra hospitalet, samt om parkering. Fællesambulatoriet ligger i indgang 3, stuen.

Afslutning af dit forløb

Inden du bliver afsluttet fra ambulatoriet, orienterer vi dig om den videre behandling, og hvilke hensyn du skal tage til dit helbred. Din egen læge får tilsendt et resumé af dit behandlingsforløb samt en udskrift af den medicin, du evt. skal tage fremover. Den fremtidige kontrol og behandling varetager din egen læge, som du selv skal kontakte og aftale tid hos.

Din journal på sundhed.dk

Sundhed.dk kan du se dine prøvesvar og journalnotater ca. 3-5 dage efter dit besøg. Husk at notere på oplysningsskemaet, hvis du ikke ønsker at udveksle helbredsoplysninger med andre.

Aktindsigt

Hvis du ønsker aktindsigt i din journal, skal du henvende dig personligt eller skriftligt til Fællesambulatoriet.

Patientvejleder

Patientvejlederen på Amager Hospital står til rådighed for patienter og pårørende. Du har mulighed for at henvende dig både før, under og efter dit forløb, hvis du har spørgsmål angående patientrettigheder, frit sygehusvalg, klageadgange mm. Patientvejlederen har tavshedspligt – oplysninger videregives kun efter dit samtykke.

Kontakt til Patientvejleder

Telefon: 38 66 66 31 Mandag til torsdag kl. 10-13 og fredag kl. 10-12 Italiensvej 1, indgang 9, 2. sal.

Værdigenstande

Du er selv ansvarlig for dine ejendele, og vi anbefaler, at du tager så få ejendele med som muligt. Amager Hospital erstatter ikke stjålne eller mistede ejendele.

Glemte ejendele

Hvis du har glemt eller mistet ejendele, skal du kontakte dagafsnittet.

Dine muligheder for betalt transport

Den generelle regel er, at hvis dit helbred tillader det, skal du selv sørge for kørsel til og fra undersøgelse på hospitalet.

Hvis du har ret til kørsel til og fra undersøgelse, skal du selv bestille din kørsel ved at ringe til Kørselsservice Syd på tlf. 38 69 70 00. Du finder reglerne på Amager Hospitals hjemmeside under ”Praktisk information” og ”Transport”.

Når du skal hjem igen, bestiller ambulatoriet din transport Du skal påregne ca. en times ventetid før du bliver kørt hjem.

Kontakt ved akut sygdom

Hvis du bliver akut syg eller får behov for lægehjælp uden for ambulatoriets åbningstid, henviser vi til Akuttelefonen 1813, alarm 112 eller egen læge.

Redaktør